JAZYK A LITERATÚRA

čítanie nielen pre slovenčinárov ... pokračovanie článku

Nadežda Samoľová  |  12.03.2017 20:14  |  Počet komentárov: 1   |    

PRIJÍMAČKY PORUŠUJÚCE ZÁKON

SJL ... pokračovanie článku

Ján Papuga  |  11.03.2017 14:38  |  Počet komentárov: 1   |    

Ďalšie vzdelávanie učiteľov

Profesijné kompetencie učiteľov a ďalšie vzdelávanie v tejto profesii ... pokračovanie článku

František Bartek  |  11.03.2017 10:39  |  Počet komentárov: 1   |    

AMNESTIA A ÚNOS

Vyzývam všetkých kolegov učiteľov, zamestnancov škôl, aby hovorili so svojimi žiakmi, študentmi o zrušení Mečiarových amnestií. Vyzývam všetkých, aby sa zapojili do kampane, ktorá beží na internete s názvom Som za! Učitelia sú morálny vzor pre... ... pokračovanie článku

Vladimír Crmoman  |  11.03.2017 00:04  |  Počet komentárov: 3   |    

Spravodaj SKU - Február 2017

Milí priatelia, členovia Slovenskej komory učiteľov, radi by sme Vás informovali o činnosti Slovenskej komory učiteľov v mesiaci február 2017. ... pokračovanie článku

Vladimír Crmoman  |  10.03.2017 21:58  |  Počet komentárov: 0   |    

Čo hýbe vzdelávaním #3

Takmer som zabudol i tu pridať ďalšiu časť tohto nepravidelného seriálu. Dnes to bude o 9 princípoch vzdelávania pre 21. storočie, 6 prípadových štúdiách ako zmeniť vzdelávací systém a tiež ako môže škola pomôcť študentom so samoštúdiom. ... pokračovanie článku

Miroslav Sopko  |  10.03.2017 15:54  |  Počet komentárov: 0   |    

Dotazník pre učiteľov primárneho vzdelávania o hodnotení žiakov

Prosím Vás o spoluprácu pri vypĺňaní dotazníka, ktorý je zameraný na hodnotenie žiakov primárneho stupňa. Ďakujem Vám za Váš čas a ochotu pri vypĺňaní. ... pokračovanie článku

Daniela Brontvajová  |  10.03.2017 09:02  |  Počet komentárov: 3   |    

Na čom pracuje SKU v roku 2017

Náš plán činnosti je verejný a dostupný pre každého, pretože v SKU pracujeme transparentne. ... pokračovanie článku

Vladimír Crmoman  |  09.03.2017 22:44  |  Počet komentárov: 1   |    

Dotazník pre učiteľov špeciálnych základných škôl

Prosím vás o pomoc pri vyplnení dotazníka k problémom na špeciálnych základných školách. Vopred ďakujem. ... pokračovanie článku

Rastislav Novák  |  09.03.2017 21:26  |  Počet komentárov: 0   |    

"Vysoký morálny kredit funkcionárov"

Všetko so všetkým súvisí, alebo "Prečo funkcionári mlčia?" ... pokračovanie článku

Vladimír Crmoman  |  09.03.2017 14:50  |  Počet komentárov: 1   |