Neospravedlnené hodiny

Dobrý deň. Učím prvákov. Pred dvoma týždňami mi matka môjho žiačika zavolala, že dieťa už nebude chodiť k nám do školy, nakoľko odišla od manžela a dieťa si vzala so sebou. Oznámila mi to telefonicky. Dieťa neprehlásila na druhú školu, nakoľko... ... pokračovanie článku

Michaela Vráblová  |  01.04.2017 08:03  |  Počet komentárov: 2   |    

INTERVIEW O SJL

Slovenské národné noviny ... pokračovanie článku

Ján Papuga  |  31.03.2017 23:53  |  Počet komentárov: 0   |    

Prezývkové obyvateľské mená

Záverečná práca ... pokračovanie článku

Michaela Revajová  |  30.03.2017 21:15  |  Počet komentárov: 0   |    

Vymeškané vyučovacie hodiny a komisionálne skúšky

Vymeškané hodiny ... pokračovanie článku

Vladimíra Jevčáková  |  30.03.2017 18:05  |  Počet komentárov: 4   |    

Školské kluby detí sú už 20 rokov na okraji záujmu ministerstva školstva

Školské kluby sa dlhodobo nachádzajú na okraji záujmu odbornej a laickej verejnosti, ako i samotného ministerstva školstva, a to i napriek tomu, že sú najprirodzenejšími miestami pre poskytovanie výchovy a vzdelávania detí v čase mimo vyučovania. ... pokračovanie článku

Vladimír Crmoman  |  30.03.2017 13:20  |  Počet komentárov: 3   |    

1. atestácia Levoča

Metodológia pedagogiky ... pokračovanie článku

Lenka Melegová  |  28.03.2017 19:36  |  Počet komentárov: 1   |    

Experiment

Prosím Vás, vie mi niekto poradiť aká je metodika pri písaní experimentu v atestačnej práci? Dakujem ... pokračovanie článku

Katarína Butorová  |  28.03.2017 19:16  |  Počet komentárov: 1   |    

Facebooková stránka určená vychovávateľom

Milé kolegyne a kolegovia, Slovenská komora učiteľov v spolupráci s Asociáciou centier voľného času vytvorila na sociálnej sieti Facebook uzavretú skupinu s názvom Vychovávatelia, ktorej cieľom je združiť čo najviac vychovávateľov ŠKD, DD a CVČ v... ... pokračovanie článku

Katarína Brezinová  |  28.03.2017 16:47  |  Počet komentárov: 1   |    

Všetkým učiteľkám a učiteľom

Dnes slávime deň učiteľov. Patrí sa povedať jedno veľké ďakujem. Zaznejú patetické slová, rozdajú sa kvety a ocenenia a potom ...potom sa všetko vráti do starých koľají. ... pokračovanie článku

Miroslav Sopko  |  28.03.2017 16:41  |  Počet komentárov: 1   |    

Otvorený list pedagogickým a odborným zamestnancom ku Dňu učiteľov

Neobzerajme sa okolo, pretože cesta k zmenám sa vyšliapava po chodníku, na ktorý vždy musí stúpiť niekto ako prvý. ... pokračovanie článku

Vladimír Crmoman  |  28.03.2017 08:19  |  Počet komentárov: 0   |