A o chvíľu sme tam, kde sme boli

Od rodiča študenta som sa dozvedel (verím mu), že pred návštevou R. Fica na gymnáziu J.A.Raymana poslal Úrad vlády SR na riaditeľstvo gymnázia mailom pokyny, ako sa majú študenti správať počas diskusie s premiérom Ficom. Úrad vlády si neprial,... ... pokračovanie článku

Ján Macek  |  30.05.2017 17:47  |  Počet komentárov: 11   |    

Petícia Comenia Script

Petičný výbor žiada, aby si škola aj naďalej mohla vybrať, aké písmo bude prvákov učiť. Od septembra totiž ministerstvo školstva prikazuje, že všetci musia vedieť písať písaným spojitým písmom. ... pokračovanie článku

Marta Paligová  |  27.05.2017 19:35  |  Počet komentárov: 8   |    

Správa zo stretnutí k problematike systému prevencie a podpory v ranej starostlivosti a predprimárneho vzdelávania v súvislosti s dokumentom „Učiace sa Slovensko“

Dňa 23. 5. 2017 sa na pozvanie MUDr. Ivana Juráša uskutočnili na pôde MŠVVaŠ SR ďalšie konzultačné stretnutia k problematike systému prevencie, podpory a intervencie pri výchove a vzdelávaní a k problematike predprimárneho vzdelávania. Cieľom... ... pokračovanie článku

Vladimír Crmoman  |  27.05.2017 15:29  |  Počet komentárov: 1   |    

FB skupina slovenčiny

Zmena názvu ... pokračovanie článku

Ján Papuga  |  27.05.2017 13:35  |  Počet komentárov: 0   |    

ČO S DEVIATAKMI

Kde je problém? ... pokračovanie článku

Ján Papuga  |  27.05.2017 12:55  |  Počet komentárov: 4   |    

Vypracované otázky na I. atestačnú skúšku

Atestačná skúška ... pokračovanie článku

Beáta Bognárová  |  26.05.2017 12:30  |  Počet komentárov: 4   |    

Stanovisko SKU k zvýšeniu počtu hodín dejepisu pre 9. ročník základných škôl a k nariadeniu používať spojité písané písmo

Slovenská komora učiteľov zásadne nesúhlasí so zvyšovaním počtu hodín dejepisu v deviatom ročníku ZŠ a so zdôrazňovaním potreby písania spojitým písaným písmom. ... pokračovanie článku

Vladimír Crmoman  |  25.05.2017 11:14  |  Počet komentárov: 9   |    

Vhodné filmy na ETV

Dobrý deň, chcela by som poprosiť učiteľov etickej výchovy, prípadne kolegov znalých problematiky, aby poradili filmy vhodné na hodiny etickej výchovy.  Mám skupinu zloženú z ročníkov z celého 2. stupňa a hľadám inšpiráciu.   ... pokračovanie článku

Daniela Hladká  |  24.05.2017 19:13  |  Počet komentárov: 6   |    

Píšte všetci modrým perom a jediným typom písma

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo minulý týždeň dodatok k Štátnemu vzdelávaciemu programu, kde okrem navýšenia jednej hodiny dejepisu rieši i spôsob, akým sa deti majú v škole učiť písať. ... pokračovanie článku

Miroslav Sopko  |  23.05.2017 08:55  |  Počet komentárov: 12   |    

Super škola v prírode

Zažite skvelú dovolenku http://dovolenka.duchonkaland.sk/ a objavte zariadenie Duchonka Land http://skolyvprirode.duchonkaland.sk/ pre Vašu školu v prírode už na 2018.Super podmienky na dovolenku v auguste a... ... pokračovanie článku

Katarína Svrčanová  |  23.05.2017 08:49  |  Počet komentárov: 3   |