Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) - ZŠ Lehota pod Vtáčnikom

Adresa výkonu práce
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom
Školská 766/2
97242, Lehota pod Vtáčnikom
Pracovná pozícia
Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)
Aprobácia
Slovenský jazyk a literatúra
Úväzok
100%
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
18.12.2020
Termín nástupu do zamestanania
01.02.2021

Požiadavky na uchádzača

Znalosti práce s PC
Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft PowerPoint Internet
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov. Kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov - účinná od 15.1.2020
Ďalšie informácie
Ďalšie požiadavky bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť Platové podmienky: Podľa zákona 552/2003 Z. z a 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov výška mzdy závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe. Zoznam požadovaných dokladov: 1. Žiadosť o prijatie do zamestnania 2. Profesijný životopis 3. Motivačný list 4. Súhlas so spracovaním osobných údajov Kontaktné údaje Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom zslehotapodvt@gmail.com

Kontaktné informácie

Adresa školy
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom
Školská 766/2
97242, Lehota pod Vtáčnikom
Kontaktná osoba
Miroslava Gajdošová
zslehotapodvt@gmail.com
0907986075
Zobrazení: 92