Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň) - ZŠ sv. Don Bosca, 1. mája, Zlaté Moravce

Adresa výkonu práce
Základná škola sv. Don Bosca, 1. mája, Zlaté Moravce
Ul. 1. mája 24
953 01, Zlaté Moravce
Pracovná pozícia
Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)
Úväzok
100%
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.05.2021
Termín nástupu do zamestanania
23.08.2021

Požiadavky na uchádzača

Znalosti práce s PC
znalosť MS Office, Excel, PowerPoint, Internet
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Ďalšie informácie
Zoznam požadovaných dokladov: - kópie dokladov o vzdelaní, životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov, ďalšie doklady budú požadované od vybraného uchádzača pred podpisom prac. zmluvy.

Kontaktné informácie

Adresa školy
Základná škola sv. Don Bosca, 1. mája, Zlaté Moravce
Ul. 1. mája 24
953 01, Zlaté Moravce
Kontaktná osoba
Ing. Marta Lazúrová
zsdonboscozm@gmail.com
0376422835
Zobrazení: 62