Špeciálny pedagóg - SŠ Pribinova, Malacky

Adresa výkonu práce
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky
Pribinova 16/1
90101, Malacky
Pracovná pozícia
Špeciálny pedagóg
Úväzok
100%
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
19.11.2021
Termín nástupu do zamestanania
10.01.2022

Požiadavky na uchádzača

Znalosti práce s PC
Predpoklady na výkon pracovnej činnosti sú a) kvalifikačné predpoklady, b) bezúhonnosť, c) zdravotná spôsobilosť, d) ovládanie štátneho jazyka.
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z. Hľadáme milú, komunikatívnu a kreatívnu kolegyňu do Spojenej školy pre žiakov s mentálnym postihnutím. Kvalifikačné predpoklady: v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Vzdelanie. Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa - špeciálna pedagogika - pedagogika mentálne postihnutých
Ďalšie informácie
Zoznam požadovaných dokladov: doklady o ukončení štúdia v súlade s vyššie uvedenými kvalifikačnými predpokladmi, súhlas so spracovaním osobných údajov ( nájdete na stránke školy). Predpokladaný nástup do zamestnania: 10.1.2022 Pracovnú ponuku zasielajte do 19. 11. 2021 poštou alebo osobne na adresu Spojená škola, Pribinova 16/1, 901 01 Malacky, prípadne elektronicky na adresu skola@specialnaskolamalacky.sk.

Kontaktné informácie

Adresa školy
Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky
Pribinova 16/1
90101, Malacky
Kontaktná osoba
PaedDr. Katarína Kováčová
skola@specialnaskolamalacky.sk
034/7722282
Zobrazení: 16