Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň) - Súkromná Spojená škola, Starozagorská, Košice

Adresa výkonu práce
Súkromná spojená škola HUMAN
Starozagorská 8
04023, Košice
Pracovná pozícia
Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)
Aprobácia
Anglický jazyk
Úväzok
100%
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
24.09.2021
Termín nástupu do zamestanania
27.09.2021

Požiadavky na uchádzača

Znalosti práce s PC
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Ďalšie informácie
Sme slovenská škola uplatňujúca medzinárodný program Primary Years Programme International Baccalaureate v rámci štátneho vzdelávacieho programu. Z uvedeného dôvodu potrebujeme obsadiť pracovnú pozíciu - koordinátor pre medzinárodný vzdelávací program International Baccalaureate Primary Years Programme a učiteľ pre 1. – 4. ročník základnej školy so znalosťou slovenského jazyka a anglického jazyka na vysokej odbornej úrovni. Náplň (druh) práce: Koordinátor pre medzinárodný vzdelávací program International Baccalaureate Primary Years Programme (IB PYP) a učiteľ pre 1. – 4. ročník základnej školy (6 vyučovacích hodín anglického jazyka) Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v učiteľských študijných programoch • morálna bezúhonnosť • zdravotná spôsobilosť • výborné komunikatívne a sociálne spôsobilosti • záujem o uplatňovanie inovačných trendov vo vyučovaní a v práci s deťmi • znalosť vyučovacej metódy Jolly Phonics v anglickom jazyku výhodou Zoznam požadovaných dokladov • žiadosť o účasť vo výberovom konaní • profesijný životopis • doklady o vzdelaní • súhlas so spracovaním osobných údajov

Kontaktné informácie

Adresa školy
Súkromná spojená škola HUMAN
Starozagorská 8
04023, Košice
Kontaktná osoba
Mgr. Eva Bednáriková
bednarikova.eva@gmail.com
0903743137
Zobrazení: 18