Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) - ZŠ s MŠ Školská, Veľká Lomnica

Adresa výkonu práce
Základná škola s materskou školou,Školská, Veľká Lomnica
Školská 267
05952, Veľká Lomnica
Pracovná pozícia
Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)
Aprobácia
Matematika, Chémia, Anglický jazyk
Úväzok
100%
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.06.2022
Termín nástupu do zamestanania
01.09.2022

Požiadavky na uchádzača

Znalosti práce s PC
znalosť edupage, office, práca s interaktívnou tabuľou
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Ďalšie informácie
pracovná pozícia s víziou stáleho zamestnania do budúcnosti, ak spĺňa kvalifikačné predpoklady

Kontaktné informácie

Adresa školy
Základná škola s materskou školou,Školská, Veľká Lomnica
Školská 267
05952, Veľká Lomnica
Kontaktná osoba
Mária Langová
riaditel@zsvlomnica
0524561183
Zobrazení: 187