Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) - ZŠ s MŠ Horná Ždaňa

Adresa výkonu práce
Základná škola s Materskou školou Horná Ždaňa
Horná Ždaňa 107
96604, Horná Ždaňa
Pracovná pozícia
Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)
Aprobácia
Matematika, Geografia, Dejepis, Informatika
Úväzok
100%
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.06.2022
Termín nástupu do zamestanania
01.09.2022

Požiadavky na uchádzača

Znalosti práce s PC
Microsoft Office, internet, aplikácia Edupage, práca s interaktívnou tabuľou
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Ďalšie informácie
pracovná pozícia s možnosťou stáleho zamestnania do budúcnosti, ak spĺňa kvalifikačné predpoklady

Kontaktné informácie

Adresa školy
Základná škola s Materskou školou Horná Ždaňa
Horná Ždaňa 107
96604, Horná Ždaňa
Kontaktná osoba
Mgr. Lukáš Kmeť
riaditel@skolahzdana.sk
0903 592 745
Zobrazení: 168