Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) - ZŠ Lehota pod Vtáčnikom

Adresa výkonu práce
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom
Školská 766/2
97242, Lehota pod Vtáčnikom
Pracovná pozícia
Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)
Aprobácia
Matematika, Informatika
Úväzok
100%
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
29.07.2022
Termín nástupu do zamestanania
01.09.2022

Požiadavky na uchádzača

Znalosti práce s PC
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z. a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie informácie
Platové podmienky Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”. Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti: • Bezúhonnosť • Zdravotná spôsobilosť Zoznam požadovaných dokladov: • Žiadosť o prijatie do zamestnania • Profesijný životopis • Kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní • Písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvedené odklady posielajte poštou alebo mailom na zslehotapodvt@gmail.com.

Kontaktné informácie

Adresa školy
Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom
Školská 766/2
97242, Lehota pod Vtáčnikom
Kontaktná osoba
Miroslava Gajdošová
zslehotapodvt@gmail.com
0907986075
Zobrazení: 76