Ekonóm/ka - ZŠ Malá Ida

Adresa výkonu práce
Základná škola Malá Ida
Školská 10
044 20, Malá Ida
Pracovná pozícia
Ekonóm/ka
Úväzok
100%
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.05.2022
Termín nástupu do zamestanania
01.07.2022

Požiadavky na uchádzača

Znalosti práce s PC
- internet pokročilý, Word, Excel, - znalosť programov Winibeu
Vzdelanie
- minimálne úplne stredné odborné vzdelanie v odbore všeobecná ekonomika a účtovníctvo, - prax v školstve na pozícii ekonóma/účtovníka minimálne tri roky.
Ďalšie informácie
Platové podmienky:- budú určené podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Požadované doklady: - žiadosť o prijatie do zamestnania, - profesijný životopis, - motivačný list, - kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní, - čestné prehlásenie –bezúhonnosť, - písomný súhlas na použitie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prihlášky a požadované doklady do výberového konania je potrebné zaslať mailom do 31.05.2022 na adresu: riaditel.zsmida@gmail.com alebo poštou na adresu: Základná škola Malá Ida, Školská 10, 044 20 Malá Ida. V predmete e-mailovej správy uveďte Žiadosť - ekonómka a účtovníčka. Na základe predložených žiadostí bude vedenie školy kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Kontaktné informácie

Adresa školy
Základná škola Malá Ida
Školská 10
044 20, Malá Ida
Kontaktná osoba
Mgr. Alžbeta Ličková
riaditel.zsmida@gmail.com
0910146949
Zobrazení: 36