Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) - ZŠ Skýcov

Adresa výkonu práce
Základná škola Skýcov
Školská 299
95185, Skýcov
Pracovná pozícia
Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)
Aprobácia
Dejepis, Občianska náuka
Úväzok
100%
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.06.2022
Termín nástupu do zamestanania
01.09.2022

Požiadavky na uchádzača

Znalosti práce s PC
internet, word, excel - pokročilý
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Ďalšie informácie
Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu so životopisom a súhlasom na spracovanie osobných údajov zasielajte elektronicky na adresu skolaskycov@gmail.com do 30.06.2022. Na osobný pohovor budú prizvaní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady.

Kontaktné informácie

Adresa školy
Základná škola Skýcov
Školská 299
95185, Skýcov
Kontaktná osoba
PaedDr. Slezáková Magdaléna
skolaskycov@gmail.com
0376346128
Zobrazení: 17