Školský špeciálny pedagóg - ZŠ Vajanského, Lučenec

Adresa výkonu práce
Základná škola Vajanského, Lučenec
Ulica Vajanského 2844/47
984 01, Lučenec
Pracovná pozícia
Školský špeciálny pedagóg
Úväzok
100%
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
14.08.2020
Termín nástupu do zamestanania
01.09.2020

Požiadavky na uchádzača

Znalosti práce s PC
ovládanie PC, internet, e-mail, excel, word, PP, bezproblémový kontakt v on-line prostredí
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z.
Ďalšie informácie
Zastupovanie počas PN. Kontaktovaní budú len uchádzači spĺňajúci podmienku vzdelania na ponúkanú pozíciu. Iné požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom: bezúhonnosť zdravotná spôsobilosť Požadované doklady: 1. žiadosť o prijatie do zamestnania 2. profesijný životopis 3. motivačný list 4. súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov Uvedené dokumenty žiadame doručiť e-mailom na skola@zsvajanlc.edu.sk do 7.8.2020.

Kontaktné informácie

Adresa školy
Základná škola Vajanského, Lučenec
Ulica Vajanského 2844/47
984 01, Lučenec
Kontaktná osoba
Jana Kamenská
skola@zsvajanlc.edu.sk
0905152745
Zobrazení: 21