Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň) - ZŠ Nová Dedinka

Adresa výkonu práce
Základná škola Nová Dedinka
Hlavná 45
90029, Nová Dedinka
Pracovná pozícia
Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)
Aprobácia
Matematika, Slovenský jazyk a literatúra, Prírodoveda, Prvouka
Úväzok
100%
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
01.08.2022
Termín nástupu do zamestanania
01.09.2022

Požiadavky na uchádzača

Znalosti práce s PC
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z. VŠ 2. stupňa, študijný odbor: učiteľstvo 1. až 4. ročník ZŠ
Ďalšie informácie

Kontaktné informácie

Adresa školy
Základná škola Nová Dedinka
Hlavná 45
90029, Nová Dedinka
Kontaktná osoba
Ivana Tallová
zsndedinka@gmail.com
+421911 88 61 61
Zobrazení: 31