Školský špeciálny pedagóg - ZŠ s MŠ Makov

Adresa výkonu práce
Základná škola s materskou školou Makov
Makov 264
02356, Makov
Pracovná pozícia
Školský špeciálny pedagóg
Úväzok
100%
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.09.2020
Termín nástupu do zamestanania
01.09.2020

Požiadavky na uchádzača

Znalosti práce s PC
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Ďalšie informácie
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky : • VŠ vzdelanie II. stupňa v požadovanom štúdijnom odbore súlade so zák. č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, • zdravotná spôsobilosť, • bezúhonnosť, • ovládanie štátneho jazyka, • schopnosť tímovej práce, • prax minimálne 5 rokov. Zoznam požadovaných dokladov: • písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní • profesijný štruktúrovaný životopis • motivačný list • čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti • písomný súhlas dotknutej osoby so spracovávaním svojich osobných údajov ( v súlade so zákonom 18/2018 Z.z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti Svoje žiadosti s požadovanými dokladmi v písomnej podobe zasielajte na adresu: ZŠ s MŠ Makov, Makov 264, 023 56

Kontaktné informácie

Adresa školy
Základná škola s materskou školou Makov
Makov 264
02356, Makov
Kontaktná osoba
Mária Bajcárová
zsmakov@centrum.sk
0911999383
Zobrazení: 40