Sociálny pedagóg - ZŠ s VJM Moldava nad Bodvou

Adresa výkonu práce
Základná škola s VJM – Alapiskola
Československej armády 15
045 01, Moldava nad Bodvou
Pracovná pozícia
Sociálny pedagóg
Úväzok
100%
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.09.2020
Termín nástupu do zamestanania
01.10.2020

Požiadavky na uchádzača

Znalosti práce s PC
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z. Splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosti, zdravotnej spôsobilosti a ovládanie štátneho jazyka v zmysle zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č.1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie informácie
Zoznam požadovaných dokladov: - žiadosť, - štrukturovaný profesijný životopis, - dokladov o nadobudnutom vzdelaní, - motivačný list, súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Kontaktné informácie

Adresa školy
Základná škola s VJM – Alapiskola
Československej armády 15
045 01, Moldava nad Bodvou
Kontaktná osoba
Mgr. Ildikó Szitás Nagyová
zsvjmmoldava@gmail.com
0910551036
Zobrazení: 40