Školský špeciálny pedagóg - ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou

Adresa výkonu práce
Základná škola s materskou školou Diviaky nad Nitricou
Diviaky nad Nitricou 121
97225, Diviaky nad Nitricou
Pracovná pozícia
Školský špeciálny pedagóg
Úväzok
100%
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.11.2020
Termín nástupu do zamestanania
25.11.2020

Požiadavky na uchádzača

Znalosti práce s PC
aktívny užívateľ
Vzdelanie
VŠ vzdelanie II. stupňa, učiteľstvo a pdg. vedy v programe špeciálna pedagogika alebo VŠ vzdelanie II. stupňa, učiteľstvo doplnené o štúdium špeciálnej pedagogiky, prípadne iná kombinácia podľa prílohy č. 8 vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie informácie
Pozícia bude obsadzovaná v rámci národného projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí II" max. do 31.8.2022 Požadované doklady: žiadosť, životopis, doklady o vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov. Funkčný plat bude stanovený v zmysle zákona č.553/2003 o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Na základe predložených žiadostí kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov.

Kontaktné informácie

Adresa školy
Základná škola s materskou školou Diviaky nad Nitricou
Diviaky nad Nitricou 121
97225, Diviaky nad Nitricou
Kontaktná osoba
Gabriela Paulďurová
riaditelstvo@zsdini.edu.sk
0910886462
Zobrazení: 62