Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Súkromná spojená škola HUMAN
Starozagorská 8, 04023

Termín nástupu: 01.09.2022 | Ukončenia výb. konania: 30.06.2022

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola Gejzu Dusíka, Mierová, Galanta
Mierová 1454/10, 92401

Termín nástupu: 01.09.2022 | Ukončenia výb. konania: 30.06.2022

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola Čáry
Školská 285, 90843

Termín nástupu: 01.09.2022 | Ukončenia výb. konania: 15.08.2022

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou Bučany
Bučany 155, 91928

Termín nástupu: 01.06.2022 | Ukončenia výb. konania: 27.05.2022

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou J.A.Komenského, Lednica
Lednica 350, 02063

Termín nástupu: 01.09.2022 | Ukončenia výb. konania: 31.07.2022

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola Sekule
Sekule 119, 908 80

Termín nástupu: 01.09.2022 | Ukončenia výb. konania: 17.06.2022