Typy úloh pre žiakov

Popis úloh

Teraz si popíšeme s akými úlohami sa žiaci stretnú pri riešení balíčkov, ktoré dostanú od učiteľa.

...

1. Anglické slovíčko + zvuk

Znením úlohy je anglický výraz slovíčka + zvuk a žiak má za úlohu vybrať správny preklad slovíčka v slovenskom jazyku

...

2. Obrázok + anglický zvuk

Znením úlohy je obrázok s anglický zvukom a žiak má vybrať z odpovedí správne zobrazený výraz slovíčka v anglickom jazyku

...

3. Obrázok + slovenský text

Znenie úlohy je obrázok so slovenským textom a úlohou žiaka je vybrať z možností správny preklad slovíčka v anglickom jazyku.

...

4. Slovenský text

Znenie úlohy je slovenský výraz slova a úlohou žiaka je vybrať správny preklad slova z anglických slovíčok.

...

5. Doplň písmená

Znenie úlohy je obrázok s prekladom anglického slova aj so zvukom, ako odpoveď má žiak správne doplniť písmena pre preklad slovenského slova do angličtiny.

...

6. Správna výslovnosť

Znenie úlohy je anglický výraz slova so slovenským prekladom a zvukom, úlohou žiaka je správne vysloviť slovíčko v anglickom jazyku.

...

7. Anglický zvuk

Znenie úlohy je zvukový záznam anglického výrazu slovíčka a žiak má správne vybrať preklad slovíčka v slovenskom jazyku.

...

8. Spelovanie

Znenie úlohy je zvukový záznam slovíčka v anglickom jazyku s obrázkom a úlohou žiaka je správne hláskovať slovíčko v anglickom jazyku.