Vyhľadávam ...
img

Hľadaný výraz:
  no


  Jazyk
  img
  img
  Slovenčina
  Typ školy
  img
  img
  Typ
  img
  img
  Formát súboru
  img
  img
  Predmet
  img
  img
  Ročník
  img
  img
  Nie staršie ako...
  img
  img
  Pridal učiteľ
  img
  img
  Alena Zaťková
            Zotriediť podľa:
  Počet nájdených dokumentov: 265


   MAT8-Vstupná previerka, Skupina:A
  Vstupná previerka pre 8. ročník. Test obsahuje: zlomky, percentá, kocka a kváder, pomer, úmera. Väčšina úloh je s výb...
   
  Predmet: Matematika
  Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
  Autor: Alena Zaťková (ZŠ s MŠ Lazany)
  Pridaný: 18.08.2020 18:14
  Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný
   MAT9-Vstupná previerka, Skupina A
  Opakovanie 8. ročníka, test s výberom odpovede.
   
  Predmet: Matematika
  Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Alena Zaťková (ZŠ s MŠ Lazany)
  Pridaný: 16.08.2020 16:07
  Komentáre v diskusii: 2 neprečítané
   Kritéria deliteľnosti, prvočísla a zložené čísla
  Poučky na zapamätanie kritérií deliteľnosti a príklady, prvočísla a zložené čísla- najväčšie a najmenšie...
   
  Predmet: Matematika
  Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
  Autor: Alena Zaťková (ZŠ s MŠ Lazany)
  Pridaný: 14.10.2019 21:14
  Komentáre v diskusii: 0
   Desatinné čísla-PL-úvod, číselná os, porovnávanie a usporadúvanie, zaokrúhľovanie
  Desatinné čísla-úvod-napísať desatinné číslo, prečítať desatinné číslo, číselná os-narysovať číselnú os a vyznačiť na...
   
  Predmet: Matematika
  Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
  Autor: Alena Zaťková (ZŠ s MŠ Lazany)
  Pridaný: 16.11.2019 22:33
  Komentáre v diskusii: 2 neprečítané
   Opakovanie vybraných slov po B,M a P
  Krátka previerka alebo pracovný list na zopakovanie.
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
  Autor: Alena Zaťková (ZŠ s MŠ Lazany)
  Pridaný: 09.06.2020 19:04
  Komentáre v diskusii: 2 neprečítané
   Desatinné čísla-previerka
  Desatinné čísla:úvod, číselná os, porovnávanie a usporadúvanie, zaokrúhľovanie, sčítanie a odčítanie číslami, aritmet...
   
  Predmet: Matematika
  Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
  Autor: Alena Zaťková (ZŠ s MŠ Lazany)
  Pridaný: 22.10.2019 19:42
  Komentáre v diskusii: 2 neprečítané
   Koncoročný test MAT
  Koncoročný test z matematiky z 8. ročníka s výberom jednej zo 4 odpovedí.
   
  Predmet: Matematika
  Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
  Autor: Alena Zaťková (ZŠ s MŠ Lazany)
  Pridaný: 09.06.2020 16:41
  Komentáre v diskusii: 0
   Koncoročný test CHE 8
  Koncoročný test na zopakovanie učiva z celého roka- 25 úloh s výberom správnej alebo nesprávnej odpovede.
   
  Predmet: Chémia
  Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
  Autor: Alena Zaťková (ZŠ s MŠ Lazany)
  Pridaný: 09.06.2020 17:30
  Komentáre v diskusii: 0
   Desatinné čísla-Sčítanie a odčítanie
  Desatinné čísla:Sčítanie- spamäti, písomne,priraďovanie, Odčítanie-spamäti, písomne,priraďovanie,
   
  Predmet: Matematika
  Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
  Autor: Alena Zaťková (ZŠ s MŠ Lazany)
  Pridaný: 16.10.2019 14:59
  Komentáre v diskusii: 0
   Desatinné čísla- Číselná os, usporadúvanie a porovnávanie, zaokrúhľovanie
  Desatinné čísla-Číselná os- znázorňovanie čísel na číselnej osi, rysovanie číselnej osi, porovnávanie a usporadúvanie...
   
  Predmet: Matematika
  Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
  Autor: Alena Zaťková (ZŠ s MŠ Lazany)
  Pridaný: 15.10.2019 22:42
  Komentáre v diskusii: 0