Vyhľadávam ...
img

Hľadaný výraz:
  no


  Jazyk
  img
  img
  Slovenčina
  Typ školy
  img
  img
  Typ
  img
  img
  Formát súboru
  img
  img
  Predmet
  img
  img
  Ročník
  img
  img
  Nie staršie ako...
  img
  img
  Pridal učiteľ
  img
  img
  Eva Dodeková
            Zotriediť podľa:
  Počet nájdených dokumentov: 41


   Test - slovesá
  Test - slovesá, môže poslúžiť aj ako pracovný list pre vyššie ročníky /opakovanie/
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Eva Dodeková (Spojená škola Turzovka)
  Pridaný: 02.01.2010 14:52
  Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných
   Ľudo Zúbek: Jar Adely Ostrolúckej - pracovný list
  Pracovný list k textu Jar Adely Ostrolúckej /Ľudo Zúbek/ - učebnica LV /9.ročník/ - s. 91-96.
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Eva Dodeková (Spojená škola Turzovka)
  Pridaný: 07.02.2010 16:21
  Komentáre v diskusii: 11 neprečítaných
   Osudy a cesty grófa Mórica Augusta Beňovského
  Pracovný list k textu: M. A. Beňovský: Osudy a cesty ..... - učebnica LV s. 91-92.
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
  Autor: Eva Dodeková (Spojená škola Turzovka)
  Pridaný: 04.03.2010 19:02
  Komentáre v diskusii: 28 neprečítaných
   Životopis - pracovný list
  Životopis - pracovný list /práca vo dvojiciach alebo skupinách/, sústreďuje sa na hl.znaky úradného a beletrizovaného...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
  Autor: Eva Dodeková (Spojená škola Turzovka)
  Pridaný: 12.02.2010 19:33
  Komentáre v diskusii: 11 neprečítaných
   Tvorivé písanie na hodine SJL
  Podrobný popis štruktúry celej vyučovacej hodiny, na ktorej sa aplikovalo tvorivé písanie s konkrétnou ukážkou prác ž...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Eva Dodeková (Spojená škola Turzovka)
  Pridaný: 01.11.2009 15:08
  Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných
   Test z LV - 7. ročník, próza
  Test z LV pre 7. ročník - opakovanie prózy - western, novela, robinsonáda, román. Môže poslúžiť aj ako PL pre vyššie...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Eva Dodeková (Spojená škola Turzovka)
  Pridaný: 12.01.2010 18:29
  Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný
   Test-náuka o slove, slová podľa pôvodu
  Test pre žiakov 8. ročníka - vecný a gramatický význam slova, slová podľa pôvodu, cudzie slová, výslovnosť a pravopis...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
  Autor: Eva Dodeková (Spojená škola Turzovka)
  Pridaný: 02.11.2009 18:28
  Komentáre v diskusii: 3 neprečítané
   Zámená - opakovanie /morfológia/
  Zámená - opakovanie /PL/, môže poslúžiť aj ako test
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Eva Dodeková (Spojená škola Turzovka)
  Pridaný: 19.01.2010 16:50
  Komentáre v diskusii: 2 neprečítané
   Bájky a balady
  Test - bájky a balady, môže slúžiť aj na opakovanie učiva pre vyššie ročníky
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
  Autor: Eva Dodeková (Spojená škola Turzovka)
  Pridaný: 15.12.2009 18:10
  Komentáre v diskusii: 2 neprečítané
   Vedecko-fantastický román - opakovanie a upevňovanie vedomostí
  Opakovanie a upevňovanie učiva s využitím kooperatívneho učenia - 8. ročník - vedecko-fantastický román. Úlohy sú do...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
  Autor: Eva Dodeková (Spojená škola Turzovka)
  Pridaný: 01.02.2010 15:20
  Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných