Vyhľadávam ...
img

Hľadaný výraz:
  no


  Jazyk
  img
  img
  Slovenčina
  Typ školy
  img
  img
  Typ
  img
  img
  Formát súboru
  img
  img
  Predmet
  img
  img
  Ročník
  img
  img
  Nie staršie ako...
  img
  img
  Pridal učiteľ
  img
  img
  Eva Molnárová
            Zotriediť podľa:
  Počet nájdených dokumentov: 22


   Samostatná práca -a,e,i,o,u Virgovičová
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 1. ročník ZŠ
  Autor: Eva Molnárová (ZŠ Mojmírova, Zlaté Moravce)
  Pridaný: 18.10.2020 20:09
  Komentáre v diskusii: 2 neprečítané
   Prirodzené čísla 1 až 5, numerácia, sčítanie, odčítanie
  Krátke opakovanie
   
  Predmet: Matematika
  Ročník: 1. ročník ZŠ
  Autor: Eva Molnárová (ZŠ Mojmírova, Zlaté Moravce)
  Pridaný: 02.11.2020 10:40
  Komentáre v diskusii: 0
   Prepis na celý týždeň - M,L,V,S,Y,J,P,N a všetky samohlásky
  Prepis na celý týždeň podľa šlabikáru Virgovičová
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 1. ročník ZŠ
  Autor: Eva Molnárová (ZŠ Mojmírova, Zlaté Moravce)
  Pridaný: 13.12.2020 21:17
  Komentáre v diskusii: 3 neprečítané
   Pracovný list - prvé písmeno, prvá slabika, prepis, obrázkový diktát
  Upevňovanie učiva
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 1. ročník ZŠ
  Autor: Eva Molnárová (ZŠ Mojmírova, Zlaté Moravce)
  Pridaný: 01.12.2020 06:17
  Komentáre v diskusii: 2 neprečítané
   Násobenie a delenie
  Práca na dištančné vzdelávanie. Dopĺňanie do wordu. Násobenie, delenie, pravda, nepravda
   
  Predmet: Matematika
  Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
  Autor: Eva Molnárová (ZŠ Mojmírova, Zlaté Moravce)
  Pridaný: 03.11.2020 20:05
  Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný
   Prepis slabík, slov s písmenom S
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 1. ročník ZŠ
  Autor: Eva Molnárová (ZŠ Mojmírova, Zlaté Moravce)
  Pridaný: 22.11.2020 11:23
  Komentáre v diskusii: 2 neprečítané
   Opakovanie - m, M Virgovičová
  Krátke opakovanie po prebratí m, M. Slabiky, slová...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 1. ročník ZŠ
  Autor: Eva Molnárová (ZŠ Mojmírova, Zlaté Moravce)
  Pridaný: 01.11.2020 19:55
  Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný
   Prepis viet A,E,I,O,U,M,S,L,V,Y
  Malé pravopisné cvičenia na prepis na celý týždeň
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 1. ročník ZŠ
  Autor: Eva Molnárová (ZŠ Mojmírova, Zlaté Moravce)
  Pridaný: 24.11.2020 19:44
  Komentáre v diskusii: 2 neprečítané
   Prirodzené čísla 1- 6, predstava, počet
  Opakovanie - vpravo, vľavo, hore, dole. Väčšie, menšie. Predstava o čísla 1-6. Dokresľovanie, priraďovanie
   
  Predmet: Matematika
  Ročník: 1. ročník ZŠ
  Autor: Eva Molnárová (ZŠ Mojmírova, Zlaté Moravce)
  Pridaný: 05.10.2020 20:41
  Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný
   Domáce prepisy na vianočné prázdniny
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 1. ročník ZŠ
  Autor: Eva Molnárová (ZŠ Mojmírova, Zlaté Moravce)
  Pridaný: 14.12.2020 18:36
  Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný