Vyhľadávam ...
img

Hľadaný výraz:
  no


  Jazyk
  img
  img
  Slovenčina
  Typ školy
  img
  img
  Typ
  img
  img
  Formát súboru
  img
  img
  Predmet
  img
  img
  Ročník
  img
  img
  Nie staršie ako...
  img
  img
  Pridal učiteľ
  img
  img
  Gabika Kreheľová
            Zotriediť podľa:
  Počet nájdených dokumentov: 1075


   Záverečné slovné hodnotenie za 2. polrok 2019/2020
  Záverečné slovné hodnotenie pre 1. - 4. ročník ZŠ+ŠVVP za 2. polrok 2019/2020. Slovné hodnotenie je odstupňované (1....
   
  Predmet: Triednictvo
  Ročník: 2. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
  Autor: Gabika Kreheľová (ZŠ s MŠ Lemešany)
  Pridaný: 19.06.2020 23:25
  Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných
   STUPNICA HODNOTENIA PÍSOMNÝCH PRÁC A TESTOV
  STUPNICA HODNOTENIA PÍSOMNÝCH PRÁC A TESTOV - minimálne 10 bodov, maximálne 100 bodov.
   
  Predmet: Triednictvo
  Ročník: 0. ročník ZŠ, 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Gabika Kreheľová (ZŠ s MŠ Lemešany)
  Pridaný: 16.07.2020 19:17
  Komentáre v diskusii: 0
   KONTROLNÉ DIKTÁTY v 2. ročníku ZŠ
  Počet, zameranie diktátov, stupnica hodnotenia diktátov v 2. ročníku ZŠ.
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 2. ročník ZŠ
  Autor: Gabika Kreheľová (ZŠ s MŠ Lemešany)
  Pridaný: 15.07.2020 11:38
  Komentáre v diskusii: 0
   Kontrolné diktáty 1. - 4. ročník ZŠ
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 1. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
  Autor: Gabika Kreheľová (ZŠ s MŠ Lemešany)
  Pridaný: 13.08.2020 10:35
  Komentáre v diskusii: 3 neprečítané
   Osová súmernosť- dorysuj a vyfarbi
  Precvič si osovú súmernosť- dorysuj obrázok a vyfarbi ho podľa vzoru na druhom pracovnom liste
   
  Predmet: Matematika
  Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
  Autor: Gabika Kreheľová (ZŠ s MŠ Lemešany)
  Pridaný: 26.05.2020 17:27
  Komentáre v diskusii: 0
   TEŠÍME SA NA MIKULÁŠA
  Precvičovanie učiva SJL a MAT .
   
  Predmet: Matematika, Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 1. ročník ZŠ
  Autor: Gabika Kreheľová (ZŠ s MŠ Lemešany)
  Pridaný: 25.11.2020 21:44
  Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných
   Mesačný kalendár do triedy
  Kalendár na každý mesiac šk. roka. Možnosť dopisovať narodeniny, meniny žiakov, prázdniny a iné udalosti, zaznačovať ...
   
  Predmet: Prírodoveda, Triednictvo
  Ročník: 0. ročník ZŠ, 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Gabika Kreheľová (ZŠ s MŠ Lemešany)
  Pridaný: 26.07.2020 13:24
  Komentáre v diskusii: 4 neprečítané
   Individuálny výchovno - vzdelávací program pre žiaka so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami
  MODRÝ TEXT SLÚŽI AKO PRÍKLAD, Určité časti nutné zmeniť podľa konkrétnych správ a diagnózy žiaka, možnosť meniť text.
   
  Predmet: Špeciálna pedagogika, Triednictvo
  Ročník: Nešpecifikovaný
  Autor: Gabika Kreheľová (ZŠ s MŠ Lemešany)
  Pridaný: 20.08.2020 12:24
  Komentáre v diskusii: 2 neprečítané
   DIDAKTICKÉ HRY V PRÍRODE
  Určené pre 1. - 4. ročník, resp. 0. - 4. ročník ZŠ
   
  Predmet: Triednictvo, Všeobecné
  Ročník: 0. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
  Autor: Gabika Kreheľová (ZŠ s MŠ Lemešany)
  Pridaný: 17.08.2020 11:04
  Komentáre v diskusii: 2 neprečítané
   Zošit triedneho učiteľa
  Zoznam žiakov,zákonný zástupca,prezenčná listina, triedny fond, poistenie, dochádzka...
   
  Predmet: Triednictvo
  Ročník: 0. ročník ZŠ, 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Gabika Kreheľová (ZŠ s MŠ Lemešany)
  Pridaný: 14.07.2020 11:05
  Komentáre v diskusii: 0