Vyhľadávam ...
img

Hľadaný výraz:
  no


  Jazyk
  img
  img
  Slovenčina
  Typ školy
  img
  img
  Typ
  img
  img
  Formát súboru
  img
  img
  Predmet
  img
  img
  Ročník
  img
  img
  Nie staršie ako...
  img
  img
  Pridal učiteľ
  img
  img
  Katarína Čížiková
            Zotriediť podľa:
  Počet nájdených dokumentov: 130


   Vybrané slová po B, M, P
  Doplňovačka. 1 strana je pre 3 žiakov. Jednoduché cvičenie na zopakovanie vybraných slov. Učiteľ môže zadať ďalšie úl...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 3. ročník ZŠ
  Autor: Katarína Čížiková (ZŠ M.R.Štefánika, Spišská Belá)
  Pridaný: 14.01.2016 16:34
  Komentáre v diskusii: 11 neprečítaných
   POLROČNÁ písomka zo SJL - 1. ročník (doplnené)
  ÚLOHY - prepíš písmeno/slabiku/vetu, vymaľuj mená detí, maľovaný diktát, doplň chýbajúce písmeno, napíš prvú slabiku,...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 1. ročník ZŠ
  Autor: Katarína Čížiková (ZŠ M.R.Štefánika, Spišská Belá)
  Pridaný: 07.01.2014 09:27
  Komentáre v diskusii: 15 neprečítaných
   POLROČNÁ PÍSOMKA
  Polročná písomka s geometriou. Numerácia do 30 aj s prechodom cez základ.
   
  Predmet: Matematika
  Ročník: 2. ročník ZŠ
  Autor: Katarína Čížiková (ZŠ M.R.Štefánika, Spišská Belá)
  Pridaný: 04.01.2015 11:30
  Komentáre v diskusii: 4 neprečítané
   VSTUPNÁ PREVIERKA
  Úlohy - doplň číselný rad, porovnaj, slovná úloha, geometria, vypočítaj.
   
  Predmet: Matematika
  Ročník: 3. ročník ZŠ
  Autor: Katarína Čížiková (ZŠ M.R.Štefánika, Spišská Belá)
  Pridaný: 12.09.2015 10:51
  Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných
   Výstupná previerka zo SJL
  Vybrané slová, spodobovanie, príslovia/porekadlá/prirovnania/pranostiky, slovné druhy, podstatné mená, slovesá, číslo...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 4. ročník ZŠ
  Autor: Katarína Čížiková (ZŠ M.R.Štefánika, Spišská Belá)
  Pridaný: 01.06.2017 19:10
  Komentáre v diskusii: 0
   ABECEDA - záložka
  ABECEDA - záložka. Stačí vytlačiť na výkres a rozstrihať. 1 strana = 4 žiaci.
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 3. ročník ZŠ
  Autor: Katarína Čížiková (ZŠ M.R.Štefánika, Spišská Belá)
  Pridaný: 03.09.2015 19:35
  Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných
   POLROČNÁ PREVIERKA
  Previerka obsahuje tieto úlohy: usporiadaj slová podľa abecedy, rozdeľ slová na slabiky, vybrané slová po B, M, P a ľ...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 3. ročník ZŠ
  Autor: Katarína Čížiková (ZŠ M.R.Štefánika, Spišská Belá)
  Pridaný: 14.01.2016 17:47
  Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných
   VSTUPNÁ PREVIERKA
  Úlohy - doplň i/í a y/ý, rozdeľ slová na slabiky, napíš zdrobneniny, vymysli slová a vety, správne prepíš adresu.
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 3. ročník ZŠ
  Autor: Katarína Čížiková (ZŠ M.R.Štefánika, Spišská Belá)
  Pridaný: 12.09.2015 10:48
  Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných
   DIPLOM - Hviezdoslavov Kubín
  Diplom na školské kolo.
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
  Autor: Katarína Čížiková (ZŠ M.R.Štefánika, Spišská Belá)
  Pridaný: 08.02.2015 19:55
  Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných
   MAT - polročná písomka aj s geometriou
  Polročná písomka - číselný rad, rozklad, porovnávanie, sčitovanie a odčitovanie, geometria.
   
  Predmet: Matematika
  Ročník: 1. ročník ZŠ
  Autor: Katarína Čížiková (ZŠ M.R.Štefánika, Spišská Belá)
  Pridaný: 03.01.2015 10:12
  Komentáre v diskusii: 9 neprečítaných