Vyhľadávam ...
img

Hľadaný výraz:
  no


  Jazyk
  img
  img
  Slovenčina
  Typ školy
  img
  img
  Typ
  img
  img
  Formát súboru
  img
  img
  Predmet
  img
  img
  Ročník
  img
  img
  Nie staršie ako...
  img
  img
  Pridal učiteľ
  img
  img
  Marcela Strelcová
            Zotriediť podľa:
  Počet nájdených dokumentov: 268


   Zdravie
  Prezentácia k téme ZDRAVIE aj s pesničkami.
   
  Predmet: Prvouka
  Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
  Autor: Marcela Strelcová (ZŠ s MŠ Vlkanová)
  Pridaný: 22.11.2020 12:49
  Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných
   Ochrana prírody Slovenska
  Prezentácia o ochrane prírody - rastliny, živočíchy, územia.
   
  Predmet: Prírodoveda, Vlastiveda
  Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
  Autor: Marcela Strelcová (ZŠ s MŠ Vlkanová)
  Pridaný: 26.05.2020 17:50
  Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných
   Sluch
  Prezentácia o sluchu s ukážkami zvukov.
   
  Predmet: Prvouka
  Ročník: 1. ročník ZŠ
  Autor: Marcela Strelcová (ZŠ s MŠ Vlkanová)
  Pridaný: 02.11.2020 16:57
  Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných
   Príslovky
  Vyvodenie učiva o príslovkách
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 4. ročník ZŠ
  Autor: Marcela Strelcová (ZŠ s MŠ Vlkanová)
  Pridaný: 07.05.2020 16:35
  Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných
   Christmas
  Slovná zásoba aj s pesničkami.
   
  Predmet: Anglický jazyk
  Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
  Autor: Marcela Strelcová (ZŠ s MŠ Vlkanová)
  Pridaný: 02.11.2020 08:55
  Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných
   Ako plynie čas
  Úvod k téme vo formáte prezentácie PowerPoint
   
  Predmet: Prvouka
  Ročník: 1. ročník ZŠ
  Autor: Marcela Strelcová (ZŠ s MŠ Vlkanová)
  Pridaný: 07.12.2020 17:06
  Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných
   Vianočné čítanie
  Text na čítanie s témou Vianoc aj s úlohami na porozumenie textu
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
  Autor: Marcela Strelcová (ZŠ s MŠ Vlkanová)
  Pridaný: 14.11.2020 15:24
  Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných
   Slovesné časy
  Vyvodenie učiva o slovesných časoch
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 4. ročník ZŠ
  Autor: Marcela Strelcová (ZŠ s MŠ Vlkanová)
  Pridaný: 06.05.2020 18:30
  Komentáre v diskusii: 4 neprečítané
   Z ľudovej slovesnosti
  Krátke formy ľudovej slovesnosti - príslovie, porekadlo, pranostika, vyčítanka, hádanka s ukážkami a precvičovaním.
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
  Autor: Marcela Strelcová (ZŠ s MŠ Vlkanová)
  Pridaný: 23.05.2020 14:01
  Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných
   Vianočná matematika
  Rozklad čísla, sčítanie a odčítanie, sčítacie a odčítacie rodinky do 8.
   
  Predmet: Matematika
  Ročník: 1. ročník ZŠ
  Autor: Marcela Strelcová (ZŠ s MŠ Vlkanová)
  Pridaný: 05.12.2020 15:12
  Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných