Vyhľadávam ...
img

Hľadaný výraz:
  no


  Jazyk
  img
  img
  Slovenčina
  Typ školy
  img
  img
  Typ
  img
  img
  Formát súboru
  img
  img
  Predmet
  img
  img
  Ročník
  img
  img
  Nie staršie ako...
  img
  img
  Pridal učiteľ
  img
  img
  Marta Valkovičová
            Zotriediť podľa:
  Počet nájdených dokumentov: 1650


   Charakteristika osoby (PL)
  Charakteristika osoby - príprava slohovej práce aj s návrhom hodnotenia (Húsková, Hincová). Rozsah a podrobnejšiu osn...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
  Autor: Marta Valkovičová (SŠ F. Assiského, Kláštorné nám., Malacky)
  Pridaný: 02.04.2014 17:38
  Komentáre v diskusii: 17 neprečítaných
   SJL 8,9 Opakujeme neohybné slovné druhy (2)
  Opakovanie neohybných slovných druhov formou testu + riešenie; dá sa využiť ako previerka alebo PL.
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Marta Valkovičová (SŠ F. Assiského, Kláštorné nám., Malacky)
  Pridaný: 23.02.2015 20:43
  Komentáre v diskusii: 11 neprečítaných
   2. Slovná zásoba 8. časť SJL9 – zhrnutie slovnej zásoby
  Záverečný test zo slovnej zásoby s kľúčom správnych odpovedí s možnosťou upraviť si testové položky podľa svojich pre...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Marta Valkovičová (SŠ F. Assiského, Kláštorné nám., Malacky)
  Pridaný: 10.10.2013 17:25
  Komentáre v diskusii: 28 neprečítaných
   SJL 7,8,9 Číslovky – previerka vedomostí
  Test na previerku vedomostí z čísloviek aj s riešením pre 7., 8., a 9. ročník - možnosť úpravy pre jednotlivé ročníky.
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Marta Valkovičová (SŠ F. Assiského, Kláštorné nám., Malacky)
  Pridaný: 02.02.2014 18:43
  Komentáre v diskusii: 16 neprečítaných
   Výstupná previerka zo SJL 6. ročník
  Výstupný test z jazyka a slohu aj s kľúčom správnych odpovedí.
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
  Autor: Marta Valkovičová (SŠ F. Assiského, Kláštorné nám., Malacky)
  Pridaný: 02.06.2013 21:55
  Komentáre v diskusii: 20 neprečítaných
   SJL8 Výstupná previerka
  Výstupná previerka - test z učiva 8. roč. + odpovede.
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
  Autor: Marta Valkovičová (SŠ F. Assiského, Kláštorné nám., Malacky)
  Pridaný: 05.06.2015 20:40
  Komentáre v diskusii: 19 neprečítaných
   SJL9 – polročná previerka
  Test zameraný na previerku vedomostí aj so správnym riešením.
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Marta Valkovičová (SŠ F. Assiského, Kláštorné nám., Malacky)
  Pridaný: 11.01.2014 01:01
  Komentáre v diskusii: 24 neprečítaných
   Dynamický opis.ppt
  Príprava na vyučovanie - dynamický opis - opis pracovného postupu v 6. ročníku, môže sa použiť i v 5. ročníku. Utvr...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
  Autor: Marta Valkovičová (SŠ F. Assiského, Kláštorné nám., Malacky)
  Pridaný: 08.03.2013 13:31
  Komentáre v diskusii: 15 neprečítaných
   Shakespeare: Romeo a Júlia , PL zo SJL 9
  Pracovný list zameraný na čítanie s porozumením aj s kľúčom správnych odpovedí, aby nám naši deviataci po prijímačkác...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Marta Valkovičová (SŠ F. Assiského, Kláštorné nám., Malacky)
  Pridaný: 15.05.2013 21:25
  Komentáre v diskusii: 21 neprečítaných
   SJL8 Zámená - opakovanie, test
  TEST so zameraním na opakovanie zámen + správne odpovede. Dá sa využiť aj v 9. ročníku.
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Marta Valkovičová (SŠ F. Assiského, Kláštorné nám., Malacky)
  Pridaný: 08.12.2013 19:36
  Komentáre v diskusii: 14 neprečítaných