Vyhľadávam ...
img

Hľadaný výraz:
  no


  Jazyk
  img
  img
  Slovenčina
  Typ školy
  img
  img
  Typ
  img
  img
  Formát súboru
  img
  img
  Predmet
  img
  img
  Ročník
  img
  img
  Nie staršie ako...
  img
  img
  Pridal učiteľ
  img
  img
  Miroslava Pástorová
            Zotriediť podľa:
  Počet nájdených dokumentov: 396


   Človek a príroda-neživá príroda-Pôda
  Prezentácia k TC podľa prvouky/Wiegerová, Česlová, Majerčíková/ Pôda- zloženie pôdy, delenie pôdy, úlohy na opakovanie
   
  Predmet: Prvouka
  Ročník: 2. ročník ZŠ
  Autor: Miroslava Pástorová (ZŠ s MŠ - Alapiskola és Óvoda, Šarovce 426)
  Pridaný: 08.11.2016 18:10
  Komentáre v diskusii: 11 neprečítaných
   Deň rodiny-deň matiek
  perfektné pásmo 2x hrané a zožalo veľký úspech od publika :-D, piesne,hra, básne Deň matiek pre 1.-4. roč. ZŠ
   
  Predmet: Školský klub detí, Triednictvo
  Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
  Autor: Miroslava Pástorová (ZŠ s MŠ - Alapiskola és Óvoda, Šarovce 426)
  Pridaný: 28.10.2014 19:53
  Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných
   Farebné pravidlá triedy
  takéto perfektné pravidlá triedy máme farebne vytlačené a zalaminované na nástenke v triede :-) platia pre 1.-4. roč....
   
  Predmet: Triednictvo, Všeobecné
  Ročník: 1. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
  Autor: Miroslava Pástorová (ZŠ s MŠ - Alapiskola és Óvoda, Šarovce 426)
  Pridaný: 12.12.2014 21:33
  Komentáre v diskusii: 4 neprečítané
   Kráľovstvo sveta
  Opakovanie tematického celku Kráľovstvo sveta-čas, tiene, dni v týždni, voda, živá a neživá príroda
   
  Predmet: Prvouka
  Ročník: 1. ročník ZŠ
  Autor: Miroslava Pástorová (ZŠ s MŠ - Alapiskola és Óvoda, Šarovce 426)
  Pridaný: 13.03.2016 18:09
  Komentáre v diskusii: 18 neprečítaných
   Príbeh jednej kvapky
  Obeh vody v prírode prezentácia aj na IT + animovaná rozprávka príbeh Kvapka čarovná zima /viď. v úvode link na youtubeú
   
  Predmet: Prírodoveda, Prvouka
  Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
  Autor: Miroslava Pástorová (ZŠ s MŠ - Alapiskola és Óvoda, Šarovce 426)
  Pridaný: 10.03.2016 21:33
  Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných
   Príprava na vyučovaciu hodinu TV - cvičenia na náradí
  cvičenia s lavičkami - skoky s využitím lavičiek
   
  Predmet: Telesná výchova
  Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
  Autor: Miroslava Pástorová (ZŠ s MŠ - Alapiskola és Óvoda, Šarovce 426)
  Pridaný: 06.11.2014 01:09
  Komentáre v diskusii: 4 neprečítané
   Polročná písomná práca z matematiky
  polročná previerka z matematiky upravená podľa aktuálnej učebnice matematiky
   
  Predmet: Matematika
  Ročník: 1. ročník ZŠ
  Autor: Miroslava Pástorová (ZŠ s MŠ - Alapiskola és Óvoda, Šarovce 426)
  Pridaný: 11.01.2018 20:41
  Komentáre v diskusii: 26 neprečítaných
   Kráľovstvo živočíchov
  opakovanie tematického celku živočíchy - kde žijú, ako sa pohybujú a čím sa živia
   
  Predmet: Prvouka
  Ročník: 1. ročník ZŠ
  Autor: Miroslava Pástorová (ZŠ s MŠ - Alapiskola és Óvoda, Šarovce 426)
  Pridaný: 24.04.2016 19:13
  Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných
   Kráľovstvo života - 4. časť - Sluch
  /1.-4. ročník ZŠ/ prezentácia aj na IT k tématickému celku Kráľovstvo života - ľudské zmysly, rozpracovaný detailnejš...
   
  Predmet: Prírodoveda, Prvouka
  Ročník: 1. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
  Autor: Miroslava Pástorová (ZŠ s MŠ - Alapiskola és Óvoda, Šarovce 426)
  Pridaný: 10.11.2015 20:29
  Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných
   Básne pre starých rodičov
  mesiac úcty k starším, básne do programu pre dedka a babku, snáď sa niekomu hodia
   
  Predmet: Všeobecné
  Ročník: Nešpecifikovaný
  Autor: Miroslava Pástorová (ZŠ s MŠ - Alapiskola és Óvoda, Šarovce 426)
  Pridaný: 24.09.2015 19:50
  Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných