Vyhľadávam ...
img

Hľadaný výraz:
  no


  Jazyk
  img
  img
  Slovenčina
  Typ školy
  img
  img
  Typ
  img
  img
  Formát súboru
  img
  img
  Predmet
  img
  img
  Ročník
  img
  img
  Nie staršie ako...
  img
  img
  Pridal učiteľ
  img
  img
  Nikola Hrebeňáková
            Zotriediť podľa:
  Počet nájdených dokumentov: 76


   Zmeň najskôr sám seba
  Ponúk inšpiratívny príbeh vhodný na diskusiu s deťmi do ŠKD/hodiny ETV alebo OBN. :) Podľa môjho názoru motivuje deti...
   
  Predmet: Etická výchova, Školský klub detí
  Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
  Autor: Nikola Hrebeňáková (SŠ Bratislavská, Malinovo)
  Pridaný: 07.09.2019 16:25
  Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných
   PL - Sčítavanie a odčítavanie do 100 po desiatkach: SKUPINOVÁ PRÁCA.
  Pracovný list vhodný na skupinovú prácu vhodný na motiváciu/fixáciu. Rozdeliť žiakov do skupín (ja som ich napr. del...
   
  Predmet: Matematika
  Ročník: 2. ročník ZŠ
  Autor: Nikola Hrebeňáková (SŠ Bratislavská, Malinovo)
  Pridaný: 22.01.2020 22:50
  Komentáre v diskusii: 3 neprečítané
   Ako dobre poznáš hudbu?
  Prezentácia pre ŠKD (odporúčam staršie deti, u mojich 4.-ákov bodovala) v rámci tematickej oblasti o hudbe. :) Možno ...
   
  Predmet: Školský klub detí
  Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
  Autor: Nikola Hrebeňáková (SŠ Bratislavská, Malinovo)
  Pridaný: 15.09.2019 14:59
  Komentáre v diskusii: 9 neprečítaných
   Matematický kvíz
  Jednoduchý matematický kvíz vhodný pre 2. ročník na začiatok hodiny - zameraný na matematické pojmy pri sčítavaní a o...
   
  Predmet: Matematika
  Ročník: 2. ročník ZŠ
  Autor: Nikola Hrebeňáková (SŠ Bratislavská, Malinovo)
  Pridaný: 03.03.2020 17:46
  Komentáre v diskusii: 0
   SLABIKY
  Prezentácia s výkladom učiva k slabikám - čo je slabika, čo môže slabiku tvoriť + cvičenia pre žiakov.
   
  Predmet: Dejepis, Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 2. ročník ZŠ
  Autor: Nikola Hrebeňáková (SŠ Bratislavská, Malinovo)
  Pridaný: 22.03.2020 16:53
  Komentáre v diskusii: 3 neprečítané
   PL - pohľadnica
  Aplikačná úloha pre žiakov 2. ročníka pri tvorbe písomného pozdravu - pohľadnice. Predná a zadná strana pohľadnice, n...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 2. ročník ZŠ
  Autor: Nikola Hrebeňáková (SŠ Bratislavská, Malinovo)
  Pridaný: 10.02.2020 18:43
  Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný
   Krajina ,,hádankovo"
  Prezentácia s hádankami pre žiakov 2. ročníka - hádanky sú zvolené tak, aby vyriešené slovo umožnilo zdôvodnenie prav...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
  Ročník: 2. ročník ZŠ
  Autor: Nikola Hrebeňáková (SŠ Bratislavská, Malinovo)
  Pridaný: 26.02.2020 18:00
  Komentáre v diskusii: 2 neprečítané
   Mäkké/tvrdé spoluhlásky - rozcvička
  Prezentácia na rozcvičku alebo fixáciu učiva pri preberaná tvrdých a mäkkých spoluhlások. Žiakom potom môžeme dať z t...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 2. ročník ZŠ
  Autor: Nikola Hrebeňáková (SŠ Bratislavská, Malinovo)
  Pridaný: 09.02.2020 11:44
  Komentáre v diskusii: 2 neprečítané
   PL Sčítanie a odčítanie do 100 po desiatkach.
  Krátky pracovný list vhodný ako motivácia na začiatku hodiny, obsahuje 10 jednoduchých príkladov na sčítanie a odčíta...
   
  Predmet: Matematika
  Ročník: 2. ročník ZŠ
  Autor: Nikola Hrebeňáková (SŠ Bratislavská, Malinovo)
  Pridaný: 14.01.2020 21:23
  Komentáre v diskusii: 3 neprečítané
   Stopy minulosti okolo nás - opakovanie
  Prezentácia určená na opakovanie 2. tematického celku z Dejepisu 5 - Stopy minulosti okolo nás. Interaktívne cvičenia...
   
  Predmet: Dejepis
  Ročník: 5. ročník ZŠ
  Autor: Nikola Hrebeňáková (SŠ Bratislavská, Malinovo)
  Pridaný: 21.11.2019 18:47
  Komentáre v diskusii: 2 neprečítané