Vyhľadávam ...
img

Hľadaný výraz:
  no


  Jazyk
  img
  img
  Slovenčina
  Typ školy
  img
  img
  Typ
  img
  img
  Formát súboru
  img
  img
  Predmet
  img
  img
  Ročník
  img
  img
  Nie staršie ako...
  img
  img
  Pridal učiteľ
  img
  img
  Oľga Oslanecová
            Zotriediť podľa:
  Počet nájdených dokumentov: 3552


   Mapky SLOVENSKA II.
  Mapky: obrys Slovenska, kraje, rieky, nížiny, pohoria, okresy, okresné mestá, župy, slepé mapy
   
  Predmet: Geografia, Vlastiveda
  Ročník: 4. ročník ZŠ, 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
  Pridaný: 25.07.2015 15:34
  Komentáre v diskusii: 28 neprečítaných
   VYBRANÉ SLOVÁ - súbor diktátov s doplňovačkami
  Kontrolné diktáty na jednotlivé vybrané slová B, M, P, R, S, V, Z + súhrnný som vložila do 1 dokumentu. Doplňovačky k...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
  Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
  Autor: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
  Pridaný: 19.10.2017 19:38
  Komentáre v diskusii: 29 neprečítaných
   Premeny jednotiek dĺžky
  Materiál na nástenku aj s uvedením príkladov.
   
  Predmet: Matematika, Školský klub detí
  Ročník: 3. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
  Autor: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
  Pridaný: 01.10.2016 09:15
  Komentáre v diskusii: 26 neprečítaných
   SJL Pomôcky pre žiakov - do zošita (FA i ČB)
  V 1 dokumente: rozdelenie hlások, samohlásky, samohláska ä, dvojhlásky, spoluhlásky podľa tvrdosti aj podľa znelosti,...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
  Ročník: 1. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
  Autor: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
  Pridaný: 21.08.2020 14:43
  Komentáre v diskusii: 18 neprečítaných
   SPODOBOVANIE - materiál na nástenku
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
  Ročník: 4. ročník ZŠ, 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
  Pridaný: 15.11.2016 19:11
  Komentáre v diskusii: 34 neprečítaných
   Jazykové štýly, slohové postupy a slohové útvary (žánre) - PL s riešením
  Jazykové štýly, slohové postupy a slohové útvary (žánre) - rýchle opakovanie pred Testovaním9
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
  Pridaný: 14.01.2015 19:19
  Komentáre v diskusii: 21 neprečítaných
   VYBRANÉ SLOVÁ - súbor pracov. listov
  Pracovné listy vybraných slov po B, M, P, R, S, V, Z + súhrnný PL: všetky som vložila do 1 dokumentu.
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
  Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
  Autor: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
  Pridaný: 18.10.2017 22:16
  Komentáre v diskusii: 32 neprečítaných
   Čítame s porozumením + opakujeme vybrané slová + ohybné slovné druhy
  Rozprávka z vlastnej dielne. Čítame s porozumením a zároveň opakujeme vybrané slová (pravopis) a riešime úlohy na opa...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
  Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
  Autor: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
  Pridaný: 18.05.2015 16:13
  Komentáre v diskusii: 24 neprečítaných
   Obrázky na výzdobu triedy (k začiatku školského roka)
  Ponúkam obrázky s privítaním žiakov v novom školskom roku alebo ich možno využiť len tak na skrášlenie triedy.
   
  Predmet: Školský klub detí, Triednictvo
  Ročník: 1. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
  Autor: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
  Pridaný: 06.08.2019 22:46
  Komentáre v diskusii: 16 neprečítaných
   HLÁSKA a PÍSMENO (na nástenku)
  Rozlišujeme hlásky a písmená.
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
  Ročník: 1. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
  Autor: Oľga Oslanecová (ZŠ Rozmarínová, Komárno)
  Pridaný: 21.09.2016 19:17
  Komentáre v diskusii: 24 neprečítaných