Vyhľadávam ...
img

Hľadaný výraz:
  no


  Jazyk
  img
  img
  Slovenčina
  Typ školy
  img
  img
  Typ
  img
  img
  Formát súboru
  img
  img
  Predmet
  img
  img
  Ročník
  img
  img
  Nie staršie ako...
  img
  img
  Pridal učiteľ
  img
  img
  Soňa Belokostolská
            Zotriediť podľa:
  Počet nájdených dokumentov: 408


   ANTOINE DE SAINT - EXUPÉRY: Malý princ
  - labyrint. Materiál slúži na preverenie vedomostí, ktoré žiaci získali prečítaním celej knižky. Uvedený je kľúč i st...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
  Autor: Soňa Belokostolská (Gymnázium, Ul. 1. mája, Púchov)
  Pridaný: 09.03.2013 16:46
  Komentáre v diskusii: 15 neprečítaných
   LEXIKOLÓGIA - spôsoby tvorenie slov
  Materiál je zameraný na komplexnú problematiku tvorenia slov v slovenčine. Sú v ňom aj úlohy a riešenia úloh. Cudzie ...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Soňa Belokostolská (Gymnázium, Ul. 1. mája, Púchov)
  Pridaný: 06.04.2010 20:22
  Komentáre v diskusii: 2 neprečítané
   Lexikológia - členenie slovnej zásoby
  previerka vedomostí pomocou pojmovej mapy. ktorú treba doplniť výberom z ponuky pojmov; pridaný je aj kľúč správnych ...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Soňa Belokostolská (Gymnázium, Ul. 1. mája, Púchov)
  Pridaný: 21.04.2013 08:42
  Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných
   MONITOR SJL Hláskoslovie
  Pracovný list obsahuje 15 úloh, doplňovačku a kľúč správnych odpovedí.
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Soňa Belokostolská (Gymnázium, Ul. 1. mája, Púchov)
  Pridaný: 28.01.2011 15:25
  Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných
   KRASLICE návod na zhotovenie
  Už viac rokov sa venujem maľovaniu kraslíc - veľmi špecifických, ktoré "píšu" len v Domaniži. Naučila som sa ich maľo...
   
  Predmet: výtvarná výchova (Umelecké predmety)
  Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG), 2. ročník SŠ (Sexta OG), 3. ročník SŠ (Septima OG), 4. ročník SŠ (Oktáva OG)
  Autor: Soňa Belokostolská (Gymnázium, Ul. 1. mája, Púchov)
  Pridaný: 22.02.2010 07:12
  Komentáre v diskusii: 18 neprečítaných
   LEXIKOLÓGIA - spôsoby tvorenia slov
  Materiál je zameraný na komplexnú problematiku tvorenia slov v slovenčine. Sú v ňom aj úlohy a riešenia úloh. Cudzie ...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG), 2. ročník SŠ (Sexta OG), 3. ročník SŠ (Septima OG), 4. ročník SŠ (Oktáva OG)
  Autor: Soňa Belokostolská (Gymnázium, Ul. 1. mája, Púchov)
  Pridaný: 06.04.2010 20:21
  Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných
   TVORENIE SLOV I. - cvičenia
  Táto prezentácia (a neskôr ďalšie) je zameraná na tvorenie slov v slovenčine. Sú to cvičenia. Na splnenie úlohy majú ...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Soňa Belokostolská (Gymnázium, Ul. 1. mája, Púchov)
  Pridaný: 27.03.2010 15:43
  Komentáre v diskusii: 0
   TVORENIE SLOV II. - cvičenia
  Cvičenia na tvorenie slov odvodzovaním. Textový dokument s kľúčom správnych odpovedí . Materiál som zostavila z cviče...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Soňa Belokostolská (Gymnázium, Ul. 1. mája, Púchov)
  Pridaný: 14.04.2010 19:18
  Komentáre v diskusii: 0
   ÚVAHA - učebný materiál
  Učebný materiál je zostavený z rôznych zdrojov (cvičebnica SJ pre 3. ročník SŠ a internet). Môže poslúžiť ako učebný ...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Soňa Belokostolská (Gymnázium, Ul. 1. mája, Púchov)
  Pridaný: 03.03.2010 23:05
  Komentáre v diskusii: 2 neprečítané
   MONITOR SJL Tvaroslovie II.
  Pracovný list so zameraním na zámená, číslovky a slovesá.
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Soňa Belokostolská (Gymnázium, Ul. 1. mája, Púchov)
  Pridaný: 29.01.2011 16:37
  Komentáre v diskusii: 2 neprečítané