Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
��ubica Blahov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 54


 
docx Slovné úlohy
 Zbierka slovných úloh na prirodzené čísla - koľkokrát viac, o koľko viac, o koľko menej.
Predmet: Matematika
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Ľubica Blahová (ZŠ Tajovského, Senec)
Pridaný: 24.09.2014 22:13
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
docx 1.písomná práca
 Celé čísla - absolútna hodnota, porovnávanie, usporiadanie, operácie s celými a desatinnými číslami.
Predmet: Matematika
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Ľubica Blahová (ZŠ Tajovského, Senec)
Pridaný: 17.11.2013 19:54
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
test Uhly - zhrnutie
 Test do bezkriedy na opakovanie tematického celku "Uhly".
Predmet: Matematika
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Ľubica Blahová (ZŠ Tajovského, Senec)
Pridaný: 03.10.2014 20:16
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx Významné prvky trojuholníka
 Previerka zameraná na výšky, ťažnice a stredné priečky trojuholníka. Možno použiť aj ako pracovný list pri opakovaní ...
Predmet: Matematika
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Ľubica Blahová (ZŠ Tajovského, Senec)
Pridaný: 06.04.2014 20:56
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
test Slovné úlohy vedúce k rovniciam
 Slovné úlohy rôzneho typu vedúce k lineárnej rovnici.
Predmet: Matematika
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Ľubica Blahová (ZŠ Tajovského, Senec)
Pridaný: 25.02.2016 12:39
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
docx Druhá a tretia mocnina
 Krátka previerka na výpočet druhej a tretej mocniny bez použitia kalkulačky.
Predmet: Matematika
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Ľubica Blahová (ZŠ Tajovského, Senec)
Pridaný: 17.11.2013 19:34
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx 2.písomná práca - 8.ročník
 Číselné výrazy, výrazy s premennou, rovnice.
Predmet: Matematika
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Ľubica Blahová (ZŠ Tajovského, Senec)
Pridaný: 17.01.2014 19:57
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
test Desatinné čísla - slovné úlohy
 Slovné úlohy na sčítanie a odčítanie desatinných čísel.
Predmet: Matematika
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Ľubica Blahová (ZŠ Tajovského, Senec)
Pridaný: 29.12.2013 18:20
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
test Test pre deviatakov
 Pár príkladov na precvičenie k monitoru.
Predmet: Matematika
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Ľubica Blahová (ZŠ Tajovského, Senec)
Pridaný: 27.02.2014 16:13
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx Desatinné čísla
 Previerka na sčitovanie a odčitovanie desatinných čísel a slovné úlohy. Možno použiť aj ako pracovný list.
Predmet: Matematika
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Ľubica Blahová (ZŠ Tajovského, Senec)
Pridaný: 07.12.2015 21:35
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný