Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
��ubov Petrovajov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 30


 
ppt Cesty objaviteľov
 Prehľad s popisom ciest významných objaviteľov do rôznych častí sveta
Predmet: Dejepis, Geografia
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Ľubov Petrovajová (ZŠ J. Švermu, Štefánikova, Humenné)
Pridaný: 08.12.2009 17:56
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
doc GEOtest 5.roč.
 Objavovanie našej planéty.Mapa a glóbus.Rýchle a stručné, ústne aj písomné preverenie vedomostí u žiakov nielen 5.roč.
Predmet: Geografia
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Ľubov Petrovajová (ZŠ J. Švermu, Štefánikova, Humenné)
Pridaný: 08.01.2010 14:05
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
doc Téma na triednickú hod.
 Na škole sa okrem vedomostí naučíme...
Predmet: Triednictvo
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Ľubov Petrovajová (ZŠ J. Švermu, Štefánikova, Humenné)
Pridaný: 27.01.2010 19:26
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
doc Výlet - tlačivo
 Správanie sa žiakov na výlete.Tlačivo pre žiakov a rodičov.
Predmet: Etická výchova, Triednictvo
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Ľubov Petrovajová (ZŠ J. Švermu, Štefánikova, Humenné)
Pridaný: 06.03.2011 19:19
Komentáre v diskusii: 0

 
doc GEOtest Austrália 6.r.
 Rýchla a ľahká preverovacia metóda vedomostí žiakov z Austrálie.
Predmet: Geografia
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Ľubov Petrovajová (ZŠ J. Švermu, Štefánikova, Humenné)
Pridaný: 13.01.2010 18:10
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
doc GEOtest Amerika
 Využitie testu je možné po častiach počas preberania témy Amerika.
Predmet: Geografia
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Ľubov Petrovajová (ZŠ J. Švermu, Štefánikova, Humenné)
Pridaný: 01.03.2011 18:30
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx Točka,točka...
 Kreslenie panáčika s ruským textom
Predmet: Informatika, Ruský jazyk, Výtvarná výchova
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Ľubov Petrovajová (ZŠ J. Švermu, Štefánikova, Humenné)
Pridaný: 20.12.2009 22:32
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
doc GEOcvičenie Amerika
 Práca žiaka s učebným textom.Ohodnotené známkou.
Predmet: Geografia
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Ľubov Petrovajová (ZŠ J. Švermu, Štefánikova, Humenné)
Pridaný: 01.03.2011 18:24
Komentáre v diskusii: 0

 
doc Oznámenie o opatrení ...
 Pomôže triednym pedagógom riešiť problémových žiakov.Triedny odovzdáva oznámenie žiakovi na TH pred triedou.
Predmet: Triednictvo
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Ľubov Petrovajová (ZŠ J. Švermu, Štefánikova, Humenné)
Pridaný: 13.01.2010 18:41
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
doc GEOcvičenie Afrika 7
 Práca s grafmi, tabuľkami a mapkami v učebnici. Ohodnotené známkou.
Predmet: Geografia
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Ľubov Petrovajová (ZŠ J. Švermu, Štefánikova, Humenné)
Pridaný: 06.03.2011 18:38
Komentáre v diskusii: 0