Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Alena Drinkov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 234


 
pptx Slávnostný prejav
 Súbor vhodný na vysvetlenie učiva, zároveň návod na to, ako napísať slávnostný prejav (slohová práca)
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Alena Drinková (ZŠ Mierová, Bratislava)
Pridaný: 17.03.2014 19:46
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
ppt Umelecké prostriedky
 Stručné vysvetlenie základných umeleckých prostriedkov (metafora, personifikácia, prirovnanie, epiteton, zdrobnenina,...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Alena Drinková (ZŠ Mierová, Bratislava)
Pridaný: 24.10.2012 19:25
Komentáre v diskusii: 15 neprečítaných

 
docx Vetné členy, dvojčlenná a jednočlenná veta
 Ťahák na zopakovanie učiva
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Alena Drinková (ZŠ Mierová, Bratislava)
Pridaný: 30.05.2018 22:45
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
pptx sms, email2
 sms, email - stručný prehľad s úlohami
Predmet: Informatická výchova, Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Alena Drinková (ZŠ Mierová, Bratislava)
Pridaný: 07.12.2012 08:58
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
docx kontrolný diktát - zvieracie podstatné mená
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Alena Drinková (ZŠ Mierová, Bratislava)
Pridaný: 14.01.2014 19:04
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
pptx Aforizmus, epigram, epitaf
 Aforizmus, epigram, epitaf
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Alena Drinková (ZŠ Mierová, Bratislava)
Pridaný: 27.11.2020 11:47
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
pptx Obohacovanie slovnej zásoby - 1. časť
 Obohacovanie slovnej zásoby - odvodzovanie, skladanie, skracovanie slov
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Alena Drinková (ZŠ Mierová, Bratislava)
Pridaný: 01.12.2020 21:54
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx Hodnota práce
 Zadania úloh na skupinovú prácu žiakov. Vhodné použiť na neskoršiu debatu.
Predmet: Etická výchova, Náboženská výchova
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Alena Drinková (ZŠ Mierová, Bratislava)
Pridaný: 06.03.2016 19:45
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pptx neohybné slovné druhy
 príslovky, predložky, spojky, častice - teória vhodná na opakovanie
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Alena Drinková (ZŠ Mierová, Bratislava)
Pridaný: 04.03.2014 21:49
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pptx Príslovie, porekadlo, pranostika
 Stručné vysvetlenie krátkych foriem ľudovej slovesnosti.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Alena Drinková (ZŠ s MŠ Zavar, Športová 33)
Pridaný: 11.09.2022 20:17
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané