Vyhľadávam ...
img

Hľadaný výraz:
  no


  Jazyk
  img
  img
  Slovenčina
  Typ školy
  img
  img
  Typ
  img
  img
  Formát súboru
  img
  img
  Predmet
  img
  img
  Ročník
  img
  img
  Nie staršie ako...
  img
  img
  Pridal učiteľ
  img
  img
  Andrea Regecov��
            Zotriediť podľa:
  Počet nájdených dokumentov: 48


   Vzťahy medzi koreňmi a koeficientmi kvadratickej rovnice
  Výklad učiva, riešené príklady
   
  Predmet: Matematika
  Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG)
  Autor: Andrea Regecová (Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Duklianska, Prešov)
  Pridaný: 11.01.2021 20:58
  Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný
   Logaritmické rovnice
  Pracovný list s jednotlivými typmi logaritmických rovníc
   
  Predmet: Matematika
  Ročník: 2. ročník SŠ (Sexta OG)
  Autor: Andrea Regecová (Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Duklianska, Prešov)
  Pridaný: 08.02.2021 11:07
  Komentáre v diskusii: 0
   Funkcia sínus v jednotkovej kružnici
  Zadefinovanie funkcie sin x v jednotkovej kružnici, určovanie znamienok sínusu rôznych uhlov.
   
  Predmet: Matematika
  Ročník: 2. ročník SŠ (Sexta OG)
  Autor: Andrea Regecová (Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Duklianska, Prešov)
  Pridaný: 27.03.2021 10:45
  Komentáre v diskusii: 0
   Funkcia - pojem, definícia
  Úvod do funkcií, definícia, ako môže byť funkcia určená, D(f), H(f), graf
   
  Predmet: Matematika
  Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG)
  Autor: Andrea Regecová (Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Duklianska, Prešov)
  Pridaný: 09.03.2021 14:53
  Komentáre v diskusii: 0
   Graf a vlastnosti funkcie sin x a cos x
  Graf funkcie sin x a cos x na základe jednotkovej kružnice, vlastnosti oboch funkcií
   
  Predmet: Matematika
  Ročník: 2. ročník SŠ (Sexta OG)
  Autor: Andrea Regecová (Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Duklianska, Prešov)
  Pridaný: 27.03.2021 10:49
  Komentáre v diskusii: 0
   Úvod do pravdepodobnosti
  základné pojmy, vzťahy, jednoduché príklady
   
  Predmet: Matematika
  Ročník: 3. ročník SŠ (Septima OG)
  Autor: Andrea Regecová (Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Duklianska, Prešov)
  Pridaný: 30.03.2021 20:36
  Komentáre v diskusii: 0
   Negácia implikácie a ekvivalencie
  tabuľky pravdivostných hodnôt, ktorými majú študenti zistiť, či de Morganove pravidlo o negácii implikácie a ekvivale...
   
  Predmet: Matematika
  Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG)
  Autor: Andrea Regecová (Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Duklianska, Prešov)
  Pridaný: 05.02.2021 18:13
  Komentáre v diskusii: 0
   Bernoulliho schéma
  výpočet pravdepodobnosti opakovaných nezávislých pokusov Bernoulliho schémou
   
  Predmet: Matematika
  Ročník: 3. ročník SŠ (Septima OG)
  Autor: Andrea Regecová (Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Duklianska, Prešov)
  Pridaný: 05.04.2021 17:54
  Komentáre v diskusii: 0
   Operácie s množinami zapísaných intervalmi
  teória s riešenými príkladmi, na konci sú zadania neriešených príkladov
   
  Predmet: Matematika
  Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG)
  Autor: Andrea Regecová (Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Duklianska, Prešov)
  Pridaný: 05.02.2021 18:22
  Komentáre v diskusii: 0
   Vlastnosti pravdepodobnosti
  jednotlivé spôsoby určovania pravdepodobnosti zjednotenia udalostí, opačná udalosť
   
  Predmet: Matematika
  Ročník: 3. ročník SŠ (Septima OG)
  Autor: Andrea Regecová (Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Duklianska, Prešov)
  Pridaný: 05.04.2021 17:50
  Komentáre v diskusii: 0