Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Andrea Rusov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 34


 
pdf Triedne pravidlá pre náš ""gang""
 Triedne pravidlá v tomto štýle som našla tu v knižnici, len som si ich dovolila prispôsobiť a pozmeniť ich vizuálnu s...
Predmet: Triednictvo, Všeobecné
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Andrea Rusová (ZŠ Jablonica)
Pridaný: 04.08.2021 17:28
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
docx Komunikačné situácie
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Andrea Rusová (ZŠ Jablonica)
Pridaný: 17.08.2021 15:33
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pdf Triedny pas
 Do triedy pribudnú noví žiaci, tak som pre decká vymyslela "triedny pas". Žiaci si ho vypíšu (zamyslia sa n...
Predmet: Triednictvo, Všeobecné
Ročník: 5. ročník ZŠ, 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Andrea Rusová (ZŠ Jablonica)
Pridaný: 20.08.2021 13:47
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pdf pojmová mapa- hlásky
 Materiál mi poslúži na oboznámenie žiakov s pojmom POJMOVÁ MAPA a zároveň si žiaci zopakujú delenie hlások. Dokument ...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Andrea Rusová (ZŠ Jablonica)
Pridaný: 07.09.2021 19:35
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx Pomnožné podstatné mená
 Pracovný list, možno ho použiť aj ako poznámky.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Andrea Rusová (ZŠ Jablonica)
Pridaný: 23.08.2021 19:32
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx opis osoby - Poznám sa najlepšie
 Pri preberaní opisného slohového postupu som zadala žiakom (bolo to počas dištančnej výučby) zadanie, ktoré nás vovie...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Výtvarná výchova
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Andrea Rusová (ZŠ Jablonica)
Pridaný: 25.08.2021 20:21
Komentáre v diskusii: 0

 
pdf Citáty na nástenku 3
 Citáty vhodné na nástenku. Aj pre starších žiakov. zdroj: google.com
Predmet: Triednictvo, Všeobecné
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Andrea Rusová (ZŠ Jablonica)
Pridaný: 12.08.2022 13:05
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
pdf Osobné údaje o žiakovi
Predmet: Triednictvo
Ročník: 5. ročník ZŠ, 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Andrea Rusová (ZŠ Jablonica)
Pridaný: 29.08.2021 18:18
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx Opakovanie učiva zo 6. ročníka (téma HIP HOP)
 Keďže začiatok šk. roka začínam témou hip hop, tak aj úvodné opakovanie sa bude niesť v tomto duchu. Sú to len "...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Andrea Rusová (ZŠ Jablonica)
Pridaný: 10.08.2021 16:04
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
pdf Termíny prázdnin
 Jarné prázdniny sú platné pre BA, NR a TT kraj.
Predmet: Triednictvo, Všeobecné
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Andrea Rusová (ZŠ Jablonica)
Pridaný: 06.08.2021 15:22
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané