Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Anna Dzurov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 432


 
docx Plán triednických hodín pre 7.ročník - šk.r.2012/2013
 pri tvorbe tohto plánu som sa inšpirovala viacerými plánmi z knižnice, najmä však plánom p. Renáty Banetkovej; všetký...
Predmet: Triednictvo
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Anna Dzurová (ZŠ P.O.Hviezdoslava Veľké Kapušany)
Pridaný: 15.07.2012 19:00
Komentáre v diskusii: 20 neprečítaných

 
docx Plán triednickych hodín na šk.r.2011/2012 - 6.ročník
 pri tvorbe tohto plánu som sa inšpirovala aj inými plánmi z virtuálnej knižnice
Predmet: Triednictvo
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Anna Dzurová (ZŠ P.O.Hviezdoslava Veľké Kapušany)
Pridaný: 05.08.2011 18:12
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
ppt Tundry a polárne krajiny
 Charakteristika prírodných pomerov tundier a polárnych krajín; činnosť človeka v studených oblastiach
Predmet: Geografia
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Anna Dzurová (ZŠ P.O.Hviezdoslava Veľké Kapušany)
Pridaný: 17.03.2009 22:18
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pptx Typy krajín na Zemi
 Prezentácia je určená na zhrnutie a zopakovanie učiva o typoch krajín
Predmet: Geografia
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Anna Dzurová (ZŠ P.O.Hviezdoslava Veľké Kapušany)
Pridaný: 15.03.2009 22:36
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx Mierka mapy, meranie na mapách
Predmet: Geografia
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Anna Dzurová (ZŠ P.O.Hviezdoslava Veľké Kapušany)
Pridaný: 15.01.2015 17:58
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx ŠkVP RUSKÝ JAZYK 8.ročník
 ŠkVP je vytvorený pre časovú dotáciu 1 hodina týždenne; onedlho pridám aj TVVP
Predmet: Ruský jazyk
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Anna Dzurová (ZŠ P.O.Hviezdoslava Veľké Kapušany)
Pridaný: 28.08.2011 19:14
Komentáre v diskusii: 9 neprečítaných

 
docx TVVP z ruského jazyka pre 9.ročník (druhý cudzí jazyk - 1 hodina týždenne)
 TVVP je vytvorený na základe starej šiestackej učebnice (druhá časť - lekcie 11-20); časová dotácia 1 hodina týždenne
Predmet: Ruský jazyk
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Anna Dzurová (ZŠ P.O.Hviezdoslava Veľké Kapušany)
Pridaný: 08.07.2012 17:25
Komentáre v diskusii: 9 neprečítaných

 
docx Školský vzdelávací program z ruského jazyka (druhý cudzí jazyk) pre 9.ročník
Predmet: Ruský jazyk
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Anna Dzurová (ZŠ P.O.Hviezdoslava Veľké Kapušany)
Pridaný: 29.08.2012 15:47
Komentáre v diskusii: 21 neprečítaných

 
pptx Na exkurzii v Moskve
Predmet: Ruský jazyk
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Anna Dzurová (ZŠ P.O.Hviezdoslava Veľké Kapušany)
Pridaný: 02.10.2011 16:42
Komentáre v diskusii: 13 neprečítaných

 
pptx Činnosť vetra
Predmet: Geografia
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Anna Dzurová (ZŠ P.O.Hviezdoslava Veľké Kapušany)
Pridaný: 27.02.2018 10:51
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný