Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Anna Halajov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 268


 
pdf Prevencia
 Preventívne a výchovné hry, aktivity, činnosti ...
Predmet: nešpecifikovaný
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Anna Halajová (ZŠ Ružiná)
Pridaný: 14.04.2009 19:14
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
ppt Dopravná výchova
 Oboznámenie žiakov s dopravnou situáciou a nástrahami na cestách.
Predmet: Telesná výchova
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Anna Halajová (ZŠ Ružiná)
Pridaný: 03.04.2009 10:00
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
ppt Jarné kvety
 Prezentácia rôznych jarných kvietkov.
Predmet: Výchova umením, Výtvarná výchova
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Anna Halajová (ZŠ Ružiná)
Pridaný: 05.04.2009 17:36
Komentáre v diskusii: 9 neprečítaných

 
ppt Šikanovanie
 Šikanovanie na školách je neustále sa zvyšujúci problém. Zabráňme tomu a učme žiakov tolerancii a porozumeniu iným ľu...
Predmet: nešpecifikovaný
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Anna Halajová (ZŠ Ružiná)
Pridaný: 03.04.2009 10:03
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
ppt Cvičenie s riekankami
 Cvičenie podľa riekaniek.
Predmet: Telesná výchova
Ročník: 0. ročník ZŠ, 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Anna Halajová (ZŠ Ružiná)
Pridaný: 01.04.2009 21:22
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
doc Hádanky o doprave
 Vyskúšajme žiakov z dopravnej výchovy...
Predmet: Telesná výchova
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Anna Halajová (ZŠ Ružiná)
Pridaný: 06.04.2009 19:21
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pps Starostlivosť o zdravie
 Ako sa správne starať o svoje zdravie a hygienu.
Predmet: Etická výchova, Pracovné vyučovanie, Telesná výchova, Výchova umením
Ročník: 0. ročník ZŠ, 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Anna Halajová (ZŠ Ružiná)
Pridaný: 01.04.2009 21:27
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
ppt Tvoríme z prírodných materiálov
 Typy na výrobky z prírodného materiálu.
Predmet: Pracovné vyučovanie
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Anna Halajová (ZŠ Ružiná)
Pridaný: 14.04.2009 14:41
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
ppt Techniky vo výtvarnej výchove
 Techniky, ktoré sa využívajú na výtvarnej výchove.
Predmet: Výtvarná výchova
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Anna Halajová (ZŠ Ružiná)
Pridaný: 14.04.2009 18:08
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
ppt Aby deti neumierali
 Na cestách zomiera neskutočné množstvo detí. Naučme ich pravidlá dopravy a bezpečnosť zdravia.
Predmet: Telesná výchova
Ročník: 0. ročník ZŠ, 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Anna Halajová (ZŠ Ružiná)
Pridaný: 01.04.2009 20:59
Komentáre v diskusii: 11 neprečítaných