Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Erika Tomkov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 297


 
pdf Námety na matematický krúžok
 Námety na matematický krúžok spísané Emíliou Miťkovou.
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Erika Tomková (ZŠ Malinovského, Partizánske)
Pridaný: 18.03.2010 23:23
Komentáre v diskusii: 24 neprečítaných

 
pps PYTAGOROVA VETA
 Obšírnejšia prezentácia určená na výklad učiva. Do prezentácie sú vložené aj ďalšie dokumenty vo worde, ktoré je možn...
Predmet: Matematika
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Erika Tomková (ZŠ Malinovského, Partizánske)
Pridaný: 28.11.2010 08:18
Komentáre v diskusii: 39 neprečítaných

 
doc TEST ako dobre prijímajú žiaci INFORMÁCIE
 Otestujte svojich žiakov ako dobre dokážu prijímať informácie. Dokument vytlačíte (na jednej strane je pre dvoch žiak...
Predmet: Informatická výchova, Informatika, Matematika, Triednictvo, Všeobecné
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Erika Tomková (ZŠ Malinovského, Partizánske)
Pridaný: 29.03.2010 06:43
Komentáre v diskusii: 11 neprečítaných

 
docx PL definičný obor a obor hodnôt (určovanie z grafu)
 Pracovný list na určovanie definičného oboru a oboru hodnôt funkcie z grafu. Na formáte A4 je pripravený pre 2 žiako...
Predmet: Matematika
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Erika Tomková (ZŠ Malinovského, Partizánske)
Pridaný: 17.04.2012 11:33
Komentáre v diskusii: 23 neprečítaných

 
rar KOMBINATORIKA
 Prezentácia s pracovnými listami pre úvod do kombinatoriky.
Predmet: Matematika
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Erika Tomková (ZŠ Malinovského, Partizánske)
Pridaný: 27.03.2010 07:48
Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných

 
ppsx VYJADRENIE NEZNÁMEJ ZO VZORCA
 Prezentácia slúži na vysvetlenie učiva VYJADRENIE NEZNÁMEJ ZO VZORCA.
Predmet: Matematika
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Erika Tomková (ZŠ Malinovského, Partizánske)
Pridaný: 15.11.2014 21:02
Komentáre v diskusii: 20 neprečítaných

 
pdf SPOLOČNÁ PRÁCA
 14 príkladov s možnosťami výberu spolu so správnymi výsledkami. Pri výsledkoch sú tiež uvedené zostavené rovnice k je...
Predmet: Matematika
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Erika Tomková (ZŠ Malinovského, Partizánske)
Pridaný: 20.03.2011 08:49
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
doc OBSAH OBRAZCOV (40 príkladov)
 40 príkladov na výpočet obvodu alebo obsahu rôznych obrazcov zostrojených hlavne z kružníc a kruhov.
Predmet: Matematika
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Erika Tomková (ZŠ Malinovského, Partizánske)
Pridaný: 27.02.2011 09:03
Komentáre v diskusii: 22 neprečítaných

 
ppsx NEROVNICE
 Prezentácia obsahujúca jednoduché (stručnejšie) vysvetlenie riešenia nerovníc. Je v nej zahrnutá aj prezentácia INTER...
Predmet: Matematika
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Erika Tomková (ZŠ Malinovského, Partizánske)
Pridaný: 04.11.2014 06:39
Komentáre v diskusii: 22 neprečítaných

 
url INTERAKTÍVNE TESTY
 Pri surfovaní som objavila tieto testy pre žiakov ZŠ. Je tam zatiaľ 21 testov s následnou kontrolou; využiteľné iste ...
Predmet: Informatická výchova, Informatika
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Erika Tomková (ZŠ Malinovského, Partizánske)
Pridaný: 18.03.2010 14:07
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných