Vyhľadávam ...
img

Hľadaný výraz:
  no


  Jazyk
  img
  img
  Slovenčina
  Typ školy
  img
  img
  Typ
  img
  img
  Formát súboru
  img
  img
  Predmet
  img
  img
  Ročník
  img
  img
  Nie staršie ako...
  img
  img
  Pridal učiteľ
  img
  img
  Erika Tomkov��
            Zotriediť podľa:
  Počet nájdených dokumentov: 297


   Námety na matematický krúžok
  Námety na matematický krúžok spísané Emíliou Miťkovou.
   
  Predmet: Matematika
  Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Erika Tomková (ZŠ Malinovského, Partizánske)
  Pridaný: 18.03.2010 23:23
  Komentáre v diskusii: 24 neprečítaných
   PYTAGOROVA VETA
  Obšírnejšia prezentácia určená na výklad učiva. Do prezentácie sú vložené aj ďalšie dokumenty vo worde, ktoré je možn...
   
  Predmet: Matematika
  Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Erika Tomková (ZŠ Malinovského, Partizánske)
  Pridaný: 28.11.2010 08:18
  Komentáre v diskusii: 39 neprečítaných
   TEST ako dobre prijímajú žiaci INFORMÁCIE
  Otestujte svojich žiakov ako dobre dokážu prijímať informácie. Dokument vytlačíte (na jednej strane je pre dvoch žiak...
   
  Predmet: Informatická výchova, Informatika, Matematika, Triednictvo, Všeobecné
  Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Erika Tomková (ZŠ Malinovského, Partizánske)
  Pridaný: 29.03.2010 06:43
  Komentáre v diskusii: 11 neprečítaných
   PL definičný obor a obor hodnôt (určovanie z grafu)
  Pracovný list na určovanie definičného oboru a oboru hodnôt funkcie z grafu. Na formáte A4 je pripravený pre 2 žiako...
   
  Predmet: Matematika
  Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Erika Tomková (ZŠ Malinovského, Partizánske)
  Pridaný: 17.04.2012 11:33
  Komentáre v diskusii: 23 neprečítaných
   KOMBINATORIKA
  Prezentácia s pracovnými listami pre úvod do kombinatoriky.
   
  Predmet: Matematika
  Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Erika Tomková (ZŠ Malinovského, Partizánske)
  Pridaný: 27.03.2010 07:48
  Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných
   VYJADRENIE NEZNÁMEJ ZO VZORCA
  Prezentácia slúži na vysvetlenie učiva VYJADRENIE NEZNÁMEJ ZO VZORCA.
   
  Predmet: Matematika
  Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Erika Tomková (ZŠ Malinovského, Partizánske)
  Pridaný: 15.11.2014 21:02
  Komentáre v diskusii: 20 neprečítaných
   SPOLOČNÁ PRÁCA
  14 príkladov s možnosťami výberu spolu so správnymi výsledkami. Pri výsledkoch sú tiež uvedené zostavené rovnice k je...
   
  Predmet: Matematika
  Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Erika Tomková (ZŠ Malinovského, Partizánske)
  Pridaný: 20.03.2011 08:49
  Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných
   OBSAH OBRAZCOV (40 príkladov)
  40 príkladov na výpočet obvodu alebo obsahu rôznych obrazcov zostrojených hlavne z kružníc a kruhov.
   
  Predmet: Matematika
  Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Erika Tomková (ZŠ Malinovského, Partizánske)
  Pridaný: 27.02.2011 09:03
  Komentáre v diskusii: 22 neprečítaných
   INTERAKTÍVNE TESTY
  Pri surfovaní som objavila tieto testy pre žiakov ZŠ. Je tam zatiaľ 21 testov s následnou kontrolou; využiteľné iste ...
   
  Predmet: Informatická výchova, Informatika
  Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Erika Tomková (ZŠ Malinovského, Partizánske)
  Pridaný: 18.03.2010 14:07
  Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných
   NEROVNICE
  Prezentácia obsahujúca jednoduché (stručnejšie) vysvetlenie riešenia nerovníc. Je v nej zahrnutá aj prezentácia INTER...
   
  Predmet: Matematika
  Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Erika Tomková (ZŠ Malinovského, Partizánske)
  Pridaný: 04.11.2014 06:39
  Komentáre v diskusii: 22 neprečítaných