Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Eva Adamove
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 19


 
doc WORD súborné cvičenie
 súborné precvičenie na program WORD, v ktorom si žiaci precvičia písanie, zmenu písma/veľkosti písma/farby, tvorbu od...
Predmet: Informatická výchova
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Eva Adamove (ZŠ s MŠ Kokava Nad Rimavicou)
Pridaný: 09.01.2017 21:51
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
doc TVVP Technika, 5. ročník ZŠ
 Tematický výchovno-vzdelávací plán predmetu TECHNIKA podľa IVVP pre 5. ročník ZŠ
Predmet: Technika
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Adamove (ZŠ s MŠ Kokava Nad Rimavicou)
Pridaný: 09.01.2017 21:56
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
doc TVVP Literatúra, 5. ročník ZŠ
 Tematický výchovno-vzdelávací plán predmetu SLOVENSKÝ JAZYK - literárna zložka podľa IVVP pre 5. ročník ZŠ
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Adamove (ZŠ s MŠ Kokava Nad Rimavicou)
Pridaný: 07.02.2017 21:05
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
doc TVVP Jazyk, 5. ročník ZŠ
 Tematický výchovno-vzdelávací plán predmetu SLOVENSKÝ JAZYK - jazyková zložka podľa IVVP pre 5. ročník ZŠ
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Adamove (ZŠ s MŠ Kokava Nad Rimavicou)
Pridaný: 07.02.2017 21:02
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
doc 05. pracovný list AKO SA KUBO STRATIL
 Pracovný list k nonsensovej básni od M. Válka - AKO SA KUBO STRATIL
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Adamove (ZŠ s MŠ Kokava Nad Rimavicou)
Pridaný: 07.02.2017 21:21
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
doc 05. pracovný list PIKTOGRAMY
 Pracovný list plný piktogramov - žiacka súťaž, kto uhádne najviac piktogramov.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Adamove (ZŠ s MŠ Kokava Nad Rimavicou)
Pridaný: 07.02.2017 21:28
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
doc 06. tajnička ĽUDOVÉ ROZPRÁVKY
 Tajnička ako opakovanie ľudových slovenských i inonárodných rozprávok.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Adamove (ZŠ s MŠ Kokava Nad Rimavicou)
Pridaný: 07.02.2017 21:35
Komentáre v diskusii: 0

 
doc 01. Rozprávkový kvíz
 Rozprávkový kvíz, ktorý som použila ako motiváciu pre žiakov pred vstupom do tematického celku ROZPRÁVKY.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Adamove (ZŠ s MŠ Kokava Nad Rimavicou)
Pridaný: 07.02.2017 21:09
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
doc 02. pracovný list SPODOBOVANIE, VETY A PROZÓDIA
 Pracovný list obsahuje súborné cvičenie, v ktorom si žiaci precvičia DELENIE VIET PODĽA ZÁMERU HOVORIACEHO, SPODOBOVA...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Adamove (ZŠ s MŠ Kokava Nad Rimavicou)
Pridaný: 07.02.2017 21:19
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
doc 01. pracovný list VETY PODĽA ZÁMERU, MELÓDIA VETY, SLOVOSLED
 Pracovný list k súhrnnému opakovaniu viet podľa zámeru hovoriaceho, melódie vety a slovosledu.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Adamove (ZŠ s MŠ Kokava Nad Rimavicou)
Pridaný: 07.02.2017 21:11
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný