Vyhľadávam ...
img

Hľadaný výraz:
  no


  Jazyk
  img
  img
  Slovenčina
  Typ školy
  img
  img
  Typ
  img
  img
  Formát súboru
  img
  img
  Predmet
  img
  img
  Ročník
  img
  img
  Nie staršie ako...
  img
  img
  Pridal učiteľ
  img
  img
  Eva Adamove
            Zotriediť podľa:
  Počet nájdených dokumentov: 19


   WORD súborné cvičenie
  súborné precvičenie na program WORD, v ktorom si žiaci precvičia písanie, zmenu písma/veľkosti písma/farby, tvorbu od...
   
  Predmet: Informatická výchova
  Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
  Autor: Eva Adamove (ZŠ s MŠ Kokava Nad Rimavicou)
  Pridaný: 09.01.2017 21:51
  Komentáre v diskusii: 3 neprečítané
   TVVP Technika, 5. ročník ZŠ
  Tematický výchovno-vzdelávací plán predmetu TECHNIKA podľa IVVP pre 5. ročník ZŠ
   
  Predmet: Technika
  Ročník: 5. ročník ZŠ
  Autor: Eva Adamove (ZŠ s MŠ Kokava Nad Rimavicou)
  Pridaný: 09.01.2017 21:56
  Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných
   TVVP Literatúra, 5. ročník ZŠ
  Tematický výchovno-vzdelávací plán predmetu SLOVENSKÝ JAZYK - literárna zložka podľa IVVP pre 5. ročník ZŠ
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 5. ročník ZŠ
  Autor: Eva Adamove (ZŠ s MŠ Kokava Nad Rimavicou)
  Pridaný: 07.02.2017 21:05
  Komentáre v diskusii: 3 neprečítané
   TVVP Jazyk, 5. ročník ZŠ
  Tematický výchovno-vzdelávací plán predmetu SLOVENSKÝ JAZYK - jazyková zložka podľa IVVP pre 5. ročník ZŠ
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 5. ročník ZŠ
  Autor: Eva Adamove (ZŠ s MŠ Kokava Nad Rimavicou)
  Pridaný: 07.02.2017 21:02
  Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný
   05. pracovný list AKO SA KUBO STRATIL
  Pracovný list k nonsensovej básni od M. Válka - AKO SA KUBO STRATIL
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 5. ročník ZŠ
  Autor: Eva Adamove (ZŠ s MŠ Kokava Nad Rimavicou)
  Pridaný: 07.02.2017 21:21
  Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný
   05. pracovný list PIKTOGRAMY
  Pracovný list plný piktogramov - žiacka súťaž, kto uhádne najviac piktogramov.
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 5. ročník ZŠ
  Autor: Eva Adamove (ZŠ s MŠ Kokava Nad Rimavicou)
  Pridaný: 07.02.2017 21:28
  Komentáre v diskusii: 0
   06. tajnička ĽUDOVÉ ROZPRÁVKY
  Tajnička ako opakovanie ľudových slovenských i inonárodných rozprávok.
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 5. ročník ZŠ
  Autor: Eva Adamove (ZŠ s MŠ Kokava Nad Rimavicou)
  Pridaný: 07.02.2017 21:35
  Komentáre v diskusii: 0
   01. Rozprávkový kvíz
  Rozprávkový kvíz, ktorý som použila ako motiváciu pre žiakov pred vstupom do tematického celku ROZPRÁVKY.
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 5. ročník ZŠ
  Autor: Eva Adamove (ZŠ s MŠ Kokava Nad Rimavicou)
  Pridaný: 07.02.2017 21:09
  Komentáre v diskusii: 2 neprečítané
   02. pracovný list SPODOBOVANIE, VETY A PROZÓDIA
  Pracovný list obsahuje súborné cvičenie, v ktorom si žiaci precvičia DELENIE VIET PODĽA ZÁMERU HOVORIACEHO, SPODOBOVA...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 5. ročník ZŠ
  Autor: Eva Adamove (ZŠ s MŠ Kokava Nad Rimavicou)
  Pridaný: 07.02.2017 21:19
  Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný
   TVVP+titulný list Literatúra, 5. ročník ZŠ
  Titulný list tematického výchovno-vzdelávacieho plánu z predmetu SLOVENSKÝ JAZYK - literárna zložka podľa IVVP pre 5....
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 5. ročník ZŠ
  Autor: Eva Adamove (ZŠ s MŠ Kokava Nad Rimavicou)
  Pridaný: 07.02.2017 21:07
  Komentáre v diskusii: 0