Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Eva Dzurkov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 982


 
doc JAVOVÁ ANALÝZA previerok - tlačivo
 Dokument k previerkam - vstupným, výstupným, polročným, riaditeľským... V prognóze uvádzame opatrenia, na ktoré sa t...
Predmet: Anglický jazyk, Matematika, Nemecký jazyk, Prírodoveda, Ruský jazyk, Slovenský jazyk a literatúra, Vlastiveda
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Eva Dzurková (ZŠ s MŠ, Gogoľova, Topoľčany)
Pridaný: 04.09.2009 06:29
Komentáre v diskusii: 20 neprečítaných

 
doc NÁVOD - Excel 2003 - 5 rýchlych tipov na výrobu i-testov
 Mnohí z nás sa práve tu naučili tvoriť interaktívne testy v Exceli. Mgr. Zitka Zádoriová uverejnila fantastický návo...
Predmet: Informatika, Školský klub detí, Triednictvo, Všeobecné
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Eva Dzurková (ZŠ s MŠ, Gogoľova, Topoľčany)
Pridaný: 14.01.2010 20:38
Komentáre v diskusii: 55 neprečítaných

 
pps V SKRATKE o umeleckom prednese
 Zúčastnila som sa na vynikajúcom seminári o umeleckom prednese. Pre kolegyne som potom urobila metodickú hodinku s ko...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Eva Dzurková (ZŠ s MŠ, Gogoľova, Topoľčany)
Pridaný: 08.10.2009 19:54
Komentáre v diskusii: 25 neprečítaných

 
doc Kontrolné diktáty SJ pre 5. ročník - ISCED 2
 Štyri kontrolné diktáty pre 5. ročník - v súlade s ISCED 2. Texty diktátov som čerpala z rôznych pravopisných zbierok...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Dzurková (ZŠ s MŠ, Gogoľova, Topoľčany)
Pridaný: 24.09.2009 14:25
Komentáre v diskusii: 27 neprečítaných

 
doc Kontrolné diktáty SJ pre 6. ročník - ISCED 2
 Štyri kontrolné diktáty pre 6. ročník - v súlade s ISCED 2. Priložila som aj vstupný diktát. Texty diktátov som čerpa...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Eva Dzurková (ZŠ s MŠ, Gogoľova, Topoľčany)
Pridaný: 02.08.2010 17:27
Komentáre v diskusii: 32 neprečítaných

 
url ČO HRÁ? - hudobné nástroje podľa zvuku
 Výborný online kvíz na internete. Žiak podľa zvuku určuje hudobný nástroj. POSTUP: 1.klik na LISTEN (na začiatku hr...
Predmet: Hudobná výchova
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Eva Dzurková (ZŠ s MŠ, Gogoľova, Topoľčany)
Pridaný: 03.10.2009 17:26
Komentáre v diskusii: 19 neprečítaných

 
url Môj web pre učiteľov - návody pre IKT+
 Moja webová stránka s rôznymi návodmi, ako na Word, Excel, PowerPoint, Hot Potatoes, internet...Chcela som dať na jed...
Predmet: Informatika, Obohatenie, Všeobecné
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Eva Dzurková (ZŠ s MŠ, Gogoľova, Topoľčany)
Pridaný: 17.11.2010 18:57
Komentáre v diskusii: 112 neprečítaných

 
doc Kontrolné diktáty SJ pre 7. ročník - ISCED 2
 Štyri kontrolné diktáty pre 7. ročník - cudzie slová, prídavné mená, slovesá, zhrnutie učiva 7. ročníka + je pridaný ...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Eva Dzurková (ZŠ s MŠ, Gogoľova, Topoľčany)
Pridaný: 14.11.2011 18:42
Komentáre v diskusii: 44 neprečítaných

 
rar Poznáš zvučky tv rozprávok? Hot Pot so zvukom
 Zábavná Hot Pot - zvukové ukážky zvučiek televíznych rozprávok. Využiť sa dá na hodinách literatúry, mediálnej výchov...
Predmet: Hudobná výchova, Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí, Špeciálna pedagogika
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Eva Dzurková (ZŠ s MŠ, Gogoľova, Topoľčany)
Pridaný: 11.07.2010 18:38
Komentáre v diskusii: 49 neprečítaných

 
doc NÁVOD - Gmail - Ako vložiť obrázok priamo do správy
 Návod, ako sa dá v gmaili oživiť text správy obrázkami, gifmi, animáciami, fotografiami.
Predmet: Informatika, Všeobecné
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Eva Dzurková (ZŠ s MŠ, Gogoľova, Topoľčany)
Pridaný: 06.01.2010 18:29
Komentáre v diskusii: 48 neprečítaných