Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Eva Frantzov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 180


 
ppt Bunka
 Bunka, prokaryoticka bunka, eukaryoticka bunka
Predmet: Biológia
Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG), 2. ročník SŠ (Sexta OG)
Učiteľ: Eva Frantzová (Gymnázium, Golianova, Nitra)
Pridaný: 31.01.2010 17:59
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
doc Kvadratické rovnice, nerovnice-testy
 Úlohy na riešenie kvadratických rovníc, nerovníc, sústav - zozbierané zo starých Monitorov a PFIČ
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG), 2. ročník SŠ (Sexta OG), 3. ročník SŠ (Septima OG), 4. ročník SŠ (Oktáva OG)
Učiteľ: Eva Frantzová (Gymnázium, Golianova, Nitra)
Pridaný: 31.01.2010 18:35
Komentáre v diskusii: 0

 
doc Vlastnosti funkcií
 Určovanie vlastností funkcie z grafu - pre žiakov na bezkriedy
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG)
Učiteľ: Eva Frantzová (Gymnázium, Golianova, Nitra)
Pridaný: 07.12.2011 17:11
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
ppt Nervová sústava
 Funkcie a stavba nervovej sústavy, fylogenéza
Predmet: Biológia
Ročník: 3. ročník SŠ (Septima OG)
Učiteľ: Eva Frantzová (Gymnázium, Golianova, Nitra)
Pridaný: 01.03.2011 20:02
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
doc Kombinatorika
 Testové úlohy z kombinatoriky - príprava na písomné maturitné skúšky
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG), 2. ročník SŠ (Sexta OG), 3. ročník SŠ (Septima OG), 4. ročník SŠ (Oktáva OG)
Učiteľ: Eva Frantzová (Gymnázium, Golianova, Nitra)
Pridaný: 31.01.2010 18:49
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
doc Pytagorova veta, Euklidove vety
 príklady na PV,EV
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník SŠ (Septima OG)
Učiteľ: Eva Frantzová (Gymnázium, Golianova, Nitra)
Pridaný: 28.11.2010 15:13
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
doc Výroky a množiny
 Testové úlohy - opakovanie a príprava na písomnu maturitnú skúšku
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG), 4. ročník SŠ (Oktáva OG)
Učiteľ: Eva Frantzová (Gymnázium, Golianova, Nitra)
Pridaný: 31.01.2010 18:50
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
doc Množiny
 príklady pre žiakov na bezkriedy
Predmet: Matematika
Ročník: 4. ročník SŠ (Oktáva OG)
Učiteľ: Eva Frantzová (Gymnázium, Golianova, Nitra)
Pridaný: 12.10.2011 18:50
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
ppt Pletivá
 Charakteristika a rozdelenie pletív
Predmet: Biológia
Ročník: 2. ročník SŠ (Sexta OG)
Učiteľ: Eva Frantzová (Gymnázium, Golianova, Nitra)
Pridaný: 26.10.2011 16:11
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
doc Stredová a osová súmernosť
 Príklady pre žiakov - opakovanie na písomku
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník SŠ (Septima OG)
Učiteľ: Eva Frantzová (Gymnázium, Golianova, Nitra)
Pridaný: 03.02.2011 16:59
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané