Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Eva Gastnerov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 973


 
ppt Tajná matematika
 Pre deti veľmi pútavá a napínavá forma matematicko-čítacej rozcvičky. Možné použiť ako motiváciu k novému textu, prec...
Predmet: Matematika, Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Gastnerová (ZŠ Medňanská, Ilava)
Pridaný: 04.03.2009 22:04
Komentáre v diskusii: 30 neprečítaných

 
ppt Z rozprávky do rozprávky
 Pri potulkách netom, keď som hľadala materiály na daltonský deň s témou Z rozprávky do rozprávky, som našla pekne spr...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Eva Gastnerová (ZŠ Medňanská, Ilava)
Pridaný: 19.03.2009 15:44
Komentáre v diskusii: 16 neprečítaných

 
xls Čo vieš o domácich zvieratách-test
 Veselý interaktívny test, ktorý ukáže deťom, čo vedia o domácich zvieratách. Je možné ho využiť nie len na prírodoved...
Predmet: Informatická výchova, Prírodoveda, Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Gastnerová (ZŠ Medňanská, Ilava)
Pridaný: 02.03.2009 23:49
Komentáre v diskusii: 22 neprečítaných

 
doc Hry
 Zborník hier na rôzne príležitosti. Dá sa využiť na krúžkoch, škole v prírode, v táboroch,...Dúfam, že vás neodradí č...
Predmet: Etická výchova, Telesná výchova
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Gastnerová (ZŠ Medňanská, Ilava)
Pridaný: 06.03.2009 15:17
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
doc Integrácia IKT do M na 1. stupni ZŠ
 Na webe som našla materiál, ktorý by mohol pomôcť učiteľom,ktorí by chceli matematiku vyučovať efektívnejšie a pre de...
Predmet: Informatická výchova, Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Gastnerová (ZŠ Medňanská, Ilava)
Pridaný: 03.03.2009 10:34
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
doc VYUŽÍVANIE IKT V MATEMATIKE NA II. STUPNI ZŠ
 Na webe som našla materiál, ktorý by mohol pomôcť učiteľom 2. stupňa,ktorí by chceli matematiku vyučovať efektívnejši...
Predmet: Matematika
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Eva Gastnerová (ZŠ Medňanská, Ilava)
Pridaný: 16.03.2009 20:54
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
doc Geometria- meranie dĺžky a premena jednotiek dĺžky
 Samostatná práca pre skupiny A aj B na preverenie rysovania úsečiek danej dĺžky , meranie dĺžky úsečiek a premenu je...
Predmet: Matematika
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Gastnerová (ZŠ s MŠ Papradno)
Pridaný: 26.10.2010 19:04
Komentáre v diskusii: 16 neprečítaných

 
doc Koncoročná písomná práca zo SJ
 Opakovanie učiva 3. ročníka. Môže byť použité aj ako vstupná písomná práca. Dovolila som si poskladať ju z viacerých...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Gastnerová (ZŠ s MŠ Papradno)
Pridaný: 21.06.2011 23:32
Komentáre v diskusii: 18 neprečítaných

 
docx Doplň y,ý/i,í do slov- vybrané slová po B
 Interaktívna doplňovačka na precvičenie písania i/y po obojakej spoluhláske B. Žiak si môže skontrolovať, či pracoval...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Gastnerová (ZŠ s MŠ Papradno)
Pridaný: 07.11.2010 15:17
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
doc Zborník hier
 Zborník hier na rôzne príležitosti. Dá sa využiť na krúžkoch, škole v prírode, v táboroch,... Dúfam, že vás neodradí ...
Predmet: Etická výchova, Telesná výchova, Triednictvo, Všeobecné
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Eva Gastnerová (ZŠ s MŠ Papradno)
Pridaný: 12.11.2009 18:56
Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných