Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Gabriela Ilavsk��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 442


 
pdf Záverečná písomná práca zo SJL
 Koncoročná písomná práca zo slovenského jazyka pre 1.ročník a zároveň vstupná písomná práca zo slovenského jazyka pre...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Gabriela Ilavská (ZŠ s MŠ Hájske)
Pridaný: 25.05.2014 18:23
Komentáre v diskusii: 21 neprečítaných

 
pdf Vybrané slová po P
 Vytvorila som jednoduchú pomôcku do zošita na vybrané slová po P. Sú v nej vybrané slová, príbuzné slová, slová rovna...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Gabriela Ilavská (ZŠ s MŠ Hájske)
Pridaný: 07.12.2015 14:57
Komentáre v diskusii: 16 neprečítaných

 
pdf Vybrané slová po M - pomôcka do zošita
 Vytvorila som jednoduchú pomôcku do zošita na vybrané slová po M. Sú v nej vybrané slová, príbuzné slová, slová rovna...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Gabriela Ilavská (ZŠ s MŠ Hájske)
Pridaný: 15.11.2015 20:31
Komentáre v diskusii: 17 neprečítaných

 
pptx Týždeň zdravia - Deň zdravej výživy
 Prezentácia ku Dňu zdravej výživy vytvorená hlavne pre žiakov prvého stupňa, obohatená o gify. :) U nás mala veľký ús...
Predmet: Triednictvo, Všeobecné
Ročník: 1. ročník ZŠ, 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Gabriela Ilavská (ZŠ s MŠ Hájske)
Pridaný: 18.03.2014 20:31
Komentáre v diskusii: 11 neprečítaných

 
pdf Štvrťročná písomná práca zo slovenského jazyka
 Štvrťročná písomná práca zo slovenského jazyka a literatúry. Cvičenia na písmená a hlásky, slabiky, dopĺňanie rozlišo...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Gabriela Ilavská (ZŠ s MŠ Hájske)
Pridaný: 11.11.2014 19:01
Komentáre v diskusii: 13 neprečítaných

 
pdf Vybrané slová po B - pomôcka do zošita
 Vytvorila som jednoduchú pomôcku do zošita na vybrané slová po B. Sú v nej vybrané slová, príbuzné slová, slová rovna...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Gabriela Ilavská (ZŠ s MŠ Hájske)
Pridaný: 21.10.2015 15:49
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
pdf Vybrané slová po V
 Vytvorila som jednoduchú pomôcku do zošita na vybrané slová po V. Sú v nej vybrané slová, príbuzné slová, slová rovna...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Gabriela Ilavská (ZŠ s MŠ Hájske)
Pridaný: 28.09.2016 20:38
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
pdf Trištvrteročná písomná práca zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. ročník
 Opakovanie v III. štvrťroku - rôzne cvičenia a úlohy na 2 stranách. Delenie hlások, veta, slovo, slabika, tvrdé a mäk...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Gabriela Ilavská (ZŠ s MŠ Hájske)
Pridaný: 09.04.2015 21:29
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
pdf Vybrané slová po R
 Vytvorila som jednoduchú pomôcku do zošita na vybrané slová po R. Sú v nej vybrané slová, príbuzné slová, slová rovna...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Gabriela Ilavská (ZŠ s MŠ Hájske)
Pridaný: 07.09.2016 17:10
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
pdf Trištvrteročná písomná práca z matematiky
 Číselný rad, usporiadanie čísel, rozklady, porovnávanie, sčítanie a odčítanie do 20, bez prechodu cez základ 10 + 2 s...
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Gabriela Ilavská (ZŠ s MŠ Hájske)
Pridaný: 09.04.2014 21:00
Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných