Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Ivana Murdzov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 24


 
ppt A. Christie - Diomedove kone
 Powerpointová prezentácia zameraná na výklad, upevnenie a precvičenie poznatkov o detektívnom románe. Rozbor literárn...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Ivana Murdzová (ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda, Štúrova, Stará Ľubovňa)
Pridaný: 18.02.2013 21:29
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
pptx Bájky
 Powerpointová prezentácia zameraná na výklad, upevnenie a precvičenie poznatkov o bájkach s textami konkrétnych bájok...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Ivana Murdzová (ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda, Štúrova, Stará Ľubovňa)
Pridaný: 18.02.2013 21:24
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
doc Príslovky
 Učebný materiál ako podklad pre výklad všetkých teoretických východísk o príslovkách s názornými príkladmi.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Ivana Murdzová (ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda, Štúrova, Stará Ľubovňa)
Pridaný: 18.02.2013 21:36
Komentáre v diskusii: 9 neprečítaných

 
pdf Neohybné slovné druhy - test
 Upravený interaktívny test v pdf formáte, existujúci na tomto portáli s rovnomenným názvom, zameraný na preverovanie ...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Ivana Murdzová (ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda, Štúrova, Stará Ľubovňa)
Pridaný: 18.02.2013 20:34
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
ppt Bábky, bábkové divadlo
 Powerpointová prezentácia zameraná na výklad, upevnenie a precvičenie poznatkov o bábkovom divadle a typoch bábok.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Ivana Murdzová (ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda, Štúrova, Stará Ľubovňa)
Pridaný: 18.02.2013 21:26
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
ppt Zažiť odpustenie - Ježiš a hriešnica
 Ppt-prezentácia k téme Zažiť odpustenie - Ježiš a hriešnica, spracovaná pre naboženskú výchovu v 7. roč. v súlade s n...
Predmet: Náboženská výchova
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Ivana Murdzová (ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda, Štúrova, Stará Ľubovňa)
Pridaný: 07.02.2011 22:59
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
test Čo vieme o neohybných slovných druhoch
 Test (10 otázok, výber zo 4 možností) je zameraný na precvičenie alebo preverenie poznatkov o neohybných slovných dru...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Ivana Murdzová (ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda, Štúrova, Stará Ľubovňa)
Pridaný: 14.01.2012 23:57
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pptx Neohybné slovné druhy
 Powerpointová prezentácia zameraná na precvičenie určovania slov medzi neohybné slovné druhy spojená s motivačnou dop...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Ivana Murdzová (ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda, Štúrova, Stará Ľubovňa)
Pridaný: 18.02.2013 20:30
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
test Test z gramatiky pre 9. roč.
 Rýchly test pre deviatakov, vhodný ako príprava na Testovanie 9 s čiastočným využitím čítania s porozumením.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Ivana Murdzová (ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda, Štúrova, Stará Ľubovňa)
Pridaný: 13.01.2012 18:01
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx Podstatné mená cudzieho pôvodu -pracovný list
 Úlohou žiakov je dopísať do viet správne skloňovacie tvary podstatných mien cudzieho pôvodu, vysvetlite ich význam a ...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Ivana Murdzová (ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda, Štúrova, Stará Ľubovňa)
Pridaný: 18.02.2013 20:24
Komentáre v diskusii: 0