Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Ivana Volentierov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 91


 
docx Test - Percentá, promile, diagramy s riešením - 7. ročník
 Test obsahuje úlohy na výpočet percent (jednoduché slovné úlohy a prácu s diagramami) a výpočet promile (vyjadriť stú...
Predmet: Matematika
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Ivana Volentierová (ZŠ s MŠ Pod kláštorom, Hronský Beňadik)
Pridaný: 05.03.2021 11:43
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
pptx Rímske číslice - PPT - Vysvetlenie nového učiva + cvičenia
 Prezentácia k učivu - Rímske číslice: aké používame znaky pri zapisovaní rímskych čísel, ako sa tvoria rímske čísla. ...
Predmet: Matematika
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Ivana Volentierová (ZŠ s MŠ Pod kláštorom, Hronský Beňadik)
Pridaný: 19.11.2020 19:25
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
docx Výrazy - opakovanie 2 + riešenia
 Pracovný list obsahuje takéto úlohy: Vypočítaj hodnotu výrazu pre danú premennú; Zapíš opačný výraz k výrazu; Zjedno...
Predmet: Matematika
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Ivana Volentierová (ZŠ s MŠ Pod kláštorom, Hronský Beňadik)
Pridaný: 20.04.2021 18:36
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Jednotky dĺžky, obsahu, objemu - Pomôcka pre žiakov
 Pomôcka na premenu jednotiek dĺžky, obsahu, objemu.
Predmet: Matematika
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Ivana Volentierová (ZŠ s MŠ Pod kláštorom, Hronský Beňadik)
Pridaný: 21.05.2021 15:42
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx Finančná matematika – jednoduché úrokovanie, výpočet DPH, percentá, promile, diagramy - verzia 1 + riešenia
 Test obsahuje úlohy na výpočet percent (jednoduché slovné úlohy a prácu s diagramami) a výpočet promile (vyjadriť stú...
Predmet: Matematika
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Ivana Volentierová (ZŠ s MŠ Pod kláštorom, Hronský Beňadik)
Pridaný: 18.03.2021 20:14
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Finančná matematika – jednoduché úrokovanie, výpočet DPH, percentá, promile, diagramy - verzia 2 + riešenia
 Test obsahuje úlohy na výpočet percent (jednoduché slovné úlohy a prácu s diagramami) a výpočet promile (vyjadriť stú...
Predmet: Matematika
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Ivana Volentierová (ZŠ s MŠ Pod kláštorom, Hronský Beňadik)
Pridaný: 18.03.2021 20:18
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
test ONLINE test - Pytagorova veta - 9.ročník
 Test obsahuje úlohy na výpočet Pytagorovej vety.
Predmet: Matematika
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Ivana Volentierová (ZŠ s MŠ Pod kláštorom, Hronský Beňadik)
Pridaný: 07.12.2020 18:38
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pptx Ohnivé miesta na Zemi a zemetrasenie
 Prezentácia k učivu - Ohnivé miesta na Zemi a zemetrasenie. Obsahuje aj zaujímavosti, pútavé obrázky pre žiakov, odka...
Predmet: Geografia
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Ivana Volentierová (ZŠ s MŠ Pod kláštorom, Hronský Beňadik)
Pridaný: 08.02.2021 18:16
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Desatinné čísla - finančná gramotnosť - AKTIVITA - nakupujem ovocie + riešenia
 Aktivita na opakovanie/precvičenie práce s desatinnými číslami (sčitovanie, odčitovanie, násobenie, delenie). Žiaci z...
Predmet: Matematika
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Ivana Volentierová (ZŠ s MŠ Pod kláštorom, Hronský Beňadik)
Pridaný: 22.04.2021 12:55
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
test Mocniny a odmocniny - TEST
 Test slúži na preverenie vedomostí z učiva mocniny a odmocniny. Nie je veľmi zložitý. Je tvorený s prihliadnutím na t...
Predmet: Matematika
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Ivana Volentierová (ZŠ s MŠ Pod kláštorom, Hronský Beňadik)
Pridaný: 11.11.2020 16:31
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný