Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Ivana Zacharov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 136


 
doc Metódy aktívneho vyučovania
 Známe a možno aj neznáme metódy aktívneho vyučovania. Sú využiteľné na akomkoľvek predmete.
Predmet: Biológia, Dejepis, Geografia, Matematika, Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Ivana Zacharová (ZŠ Pusté Sady)
Pridaný: 08.04.2010 17:23
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
doc Vianočná besiedka - scenár
 Scenár ku scénke vhodný na vianočnú besiedku. Je to moja vlastná tvorba. Ušili sme si na Vianoce s rodičmi aj kostýmy...
Predmet: Etická výchova, Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí, Triednictvo, Výchova umením
Ročník: 0. ročník ZŠ, 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Ivana Zacharová (ZŠ Pusté Sady)
Pridaný: 06.04.2010 15:53
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
doc Červená Čiapočka - scénka
 Veršovaná scénka o Červenej čiapočke. Neviem, kto je pôvodný autor, našla som to len na kuse papiera v šk. sklade. Pr...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí, Výchova umením
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Ivana Zacharová (ZŠ Pusté Sady)
Pridaný: 05.10.2010 14:35
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
doc Scenár ku dňu matiek
 Scenár ku dňu matiek. Možno zapojiť väčší počet detí.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 0. ročník ZŠ, 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Ivana Zacharová (ZŠ Pusté Sady)
Pridaný: 06.04.2010 08:54
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
pdf Spoznajme Európu
 Deti sa môžu oboznámiť s celou škálou tém, ako sú životné prostredie, dejiny, jazyky, zvyky a tradície či geografia. ...
Predmet: Dejepis, Geografia, Občianska náuka, Obohatenie, Všeobecné
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Ivana Zacharová (ZŠ Pusté Sady)
Pridaný: 21.04.2010 06:52
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
doc Čertovský deň
 Tematické celodenné vyučovanie vhodné na predvianočný čas. Inšpirovala ma Z. Kreislová. Každý si môže vymyslieť svoje...
Predmet: Hudobná výchova, Matematika, Slovenský jazyk a literatúra, Telesná výchova, Výtvarná výchova
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Ivana Zacharová (ZŠ Pusté Sady)
Pridaný: 01.04.2010 11:25
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
pdf Kde žijeme - návrh na projektové vyučovanie
 Návrh na projektové vyučovanie a jeho realizácia. Túto metodickú príručku som našla na nete. Je určená pre vzdelávaci...
Predmet: Biológia, Prírodoveda
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Ivana Zacharová (ZŠ Pusté Sady)
Pridaný: 17.04.2010 11:57
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
pdf Aktívne globálne školy
 Príručka Aktívne globálne školy voľne dostupná na nete. Vydalo ju združenie Človek v ohrození. Každý si vyberie nejak...
Predmet: Biológia, Občianska náuka, Prírodoveda, Triednictvo
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Ivana Zacharová (ZŠ Pusté Sady)
Pridaný: 08.04.2010 17:37
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
doc Hodiny s rozprávkou
 Super spracovaný príbeh na motívy rozprávky O perníkovej chalúpke. Rozvíja čítanie s porozumením, kritické myslenie....
Predmet: Etická výchova, Slovenský jazyk a literatúra, Výtvarná výchova
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Ivana Zacharová (ZŠ Pusté Sady)
Pridaný: 06.04.2010 08:22
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
doc Týždeň Zeme
 Namiesto Dňa Zeme som v mojej triede slávila Týždeň Zeme. Ponúkam v skratke aktivity, ktoré som robila s deťmi, možno...
Predmet: Prírodoveda, Slovenský jazyk a literatúra, Výtvarná výchova
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Ivana Zacharová (ZŠ Pusté Sady)
Pridaný: 26.04.2010 15:16
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané