Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Iveta Hermanovsk��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 384


 
pdf Problémové úlohy z fyziky
Predmet: Fyzika
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Iveta Hermanovská (SOŠ drevárska Lúčna, Vranov nad Topľou)
Pridaný: 24.01.2012 18:01
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
pptx Štvoruholníky
 Prezentácia - štoruholníky - ich rozdelenie, vlastnosti, obvod, obsah - zhrnutie učiva zo ZŠ. Urobené podľa CP - mate...
Predmet: Matematika
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Iveta Hermanovská (SOŠ drevárska Lúčna, Vranov nad Topľou)
Pridaný: 13.09.2011 17:44
Komentáre v diskusii: 15 neprečítaných

 
pdf Mechanická práca, energia, výkon, účinnosť
 Výstupný didaktický test s voľbou odpovedí - 2 skupiny + správne odpovede
Predmet: Fyzika
Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG)
Učiteľ: Iveta Hermanovská (SOŠ drevárska Lúčna, Vranov nad Topľou)
Pridaný: 13.12.2012 18:38
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
ppt Zvuk
 Prezentácia o zvuku so zaujímavosťami.
Predmet: Fyzika
Ročník: 2. ročník SŠ (Sexta OG), 3. ročník SŠ (Septima OG)
Učiteľ: Iveta Hermanovská (SOŠ drevárska Lúčna, Vranov nad Topľou)
Pridaný: 18.06.2011 20:08
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
pdf Kvalitatívne úlohy vo vyučovaní fyziky na ZŠ
Predmet: Fyzika
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Iveta Hermanovská (SOŠ drevárska Lúčna, Vranov nad Topľou)
Pridaný: 05.02.2012 19:03
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
ppsx Rozklad bieleho svetla
Predmet: Fyzika
Ročník: 2. ročník SŠ (Sexta OG), 3. ročník SŠ (Septima OG)
Učiteľ: Iveta Hermanovská (SOŠ drevárska Lúčna, Vranov nad Topľou)
Pridaný: 22.09.2012 19:58
Komentáre v diskusii: 16 neprečítaných

 
doc Exponenciálna a logaritmická funkcia, rovnica - test
 Priebežný test s výberom odpovedí zo základného učiva + správne výsledky + odpoveďový hárok. Téma: exponenciálna a lo...
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG), 2. ročník SŠ (Sexta OG)
Učiteľ: Iveta Hermanovská (SOŠ drevárska Lúčna, Vranov nad Topľou)
Pridaný: 02.02.2011 13:44
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
ppsx Odraz a lom svetla
 Prezentácia s možnosťou prepojenia na apllety.
Predmet: Fyzika
Ročník: 3. ročník SŠ (Septima OG), 4. ročník SŠ (Oktáva OG)
Učiteľ: Iveta Hermanovská (SOŠ drevárska Lúčna, Vranov nad Topľou)
Pridaný: 27.09.2012 17:24
Komentáre v diskusii: 11 neprečítaných

 
doc Postupnosti - pojem, vlastnosti - test
 Test s výberom odpovedí - dve skupiny + výsledky + odpoveďový hárok
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník SŠ (Sexta OG), 3. ročník SŠ (Septima OG)
Učiteľ: Iveta Hermanovská (SOŠ drevárska Lúčna, Vranov nad Topľou)
Pridaný: 03.04.2011 17:58
Komentáre v diskusii: 9 neprečítaných

 
docx Citáty na nástenku
 Citáty o učení pripravené na nástenku.
Predmet: Triednictvo
Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG), 2. ročník SŠ (Sexta OG)
Učiteľ: Iveta Hermanovská (SOŠ drevárska Lúčna, Vranov nad Topľou)
Pridaný: 22.08.2018 17:16
Komentáre v diskusii: 9 neprečítaných