Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Jana Giertlov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 687


 
pptx Lesy- naše pľúca
 Druhy lesov na Slovensku - prezentácia
Predmet: Vlastiveda
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Jana Giertlová (ZŠ Jánošovka, Čierny Balog)
Pridaný: 17.11.2012 23:30
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
pptx Premeny dedín a miest
 Ako sa menili dediny Mesto v minulosti a dnes
Predmet: Vlastiveda
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Jana Giertlová (ZŠ Jánošovka, Čierny Balog)
Pridaný: 04.11.2012 20:10
Komentáre v diskusii: 9 neprečítaných

 
pptx Slovensko plné záhad - Minerálne a termálne vody
 Prezentácia k učivu Minerálne a termálne vody
Predmet: Vlastiveda
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Jana Giertlová (ZŠ Jánošovka, Čierny Balog)
Pridaný: 29.11.2012 11:44
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
pptx Predmety ako svedkovia doby
 Prezentácia
Predmet: Vlastiveda
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Jana Giertlová (ZŠ Jánošovka, Čierny Balog)
Pridaný: 01.12.2012 17:19
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
pptx Janko Hraško.pptx
 Obrázková osnova rozprávania s neúplnými vetami.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Jana Giertlová (ZŠ Jánošovka, Čierny Balog)
Pridaný: 12.03.2013 23:00
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
ppt Prečo stromy plačú.ppt
 Prezentácia k učivu.
Predmet: Prírodoveda
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Jana Giertlová (ZŠ Jánošovka, Čierny Balog)
Pridaný: 26.07.2013 10:25
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
pptx Prečo sa rastlina mení
 Prezentácia k učivu
Predmet: Prírodoveda
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Jana Giertlová (ZŠ Jánošovka, Čierny Balog)
Pridaný: 10.12.2012 22:28
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
pptx Ako sa vyznať vo svojom okolí
 Cestou obrazovej prezentácie vysvetlenie pojmov obzor, plán a mapa.
Predmet: Vlastiveda
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Jana Giertlová (ZŠ Jánošovka, Čierny Balog)
Pridaný: 19.10.2012 23:32
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
docx Tvorivosť v medziľudských vzťahoch
 Príprava na vyučovaciu hodinu
Predmet: Etická výchova
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Jana Giertlová (ZŠ Jánošovka, Čierny Balog)
Pridaný: 03.03.2013 19:12
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Rodina a príbuzní
 Pracovné listy pre žiakov
Predmet: Vlastiveda
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Jana Giertlová (ZŠ Jánošovka, Čierny Balog)
Pridaný: 07.02.2013 22:23
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných