Vyhľadávam ...
img

Hľadaný výraz:
  no


  Jazyk
  img
  img
  Slovenčina
  Typ školy
  img
  img
  Typ
  img
  img
  Formát súboru
  img
  img
  Predmet
  img
  img
  Ročník
  img
  img
  Nie staršie ako...
  img
  img
  Pridal učiteľ
  img
  img
  Jana Homolov��
            Zotriediť podľa:
  Počet nájdených dokumentov: 49


   OSOBNÝ PLÁN PROFESIJNÉHO RASTU
  Osobný plán profesionálneho rastu - ukážka
   
  Predmet: Triednictvo
  Ročník: Nešpecifikovaný
  Autor: Jana Homolová (ZŠ Šafárika, Prievidza)
  Pridaný: 16.06.2010 10:45
  Komentáre v diskusii: 24 neprečítaných
   Dramatizácia - Deň matiek
  Scénka s tancami, hrami a spevom- veľmi jednoduché a pekné.Všetko za sprievodu nahrávok piesní .Je vhodné urobiť si r...
   
  Predmet: Hudobná výchova, Slovenský jazyk a literatúra, Výchova umením
  Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
  Autor: Jana Homolová (ZŠ Šafárika, Prievidza)
  Pridaný: 30.04.2010 07:28
  Komentáre v diskusii: 4 neprečítané
   NÁVRH PLÁNU PRÁCE MZ
  Kompletný návrh plánu práce MZ, dúfam, že pomôže
   
  Predmet: Triednictvo
  Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
  Autor: Jana Homolová (ZŠ Šafárika, Prievidza)
  Pridaný: 13.05.2010 21:13
  Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný
   Analýza plánu práce MZ
  Analýza plánu práce metodického združenia, možno pomôže niektorým kolegom
   
  Predmet: Triednictvo
  Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Jana Homolová (ZŠ Šafárika, Prievidza)
  Pridaný: 16.05.2010 20:04
  Komentáre v diskusii: 2 neprečítané
   Tvorivé cvičenia
  Tri námety na tvorivé cvičenia, deti ich obľubujú, rozvíjajú nielen tvorivosť ale aj slovnú zásobu a komunikačné, so...
   
  Predmet: Etická výchova, Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
  Autor: Jana Homolová (ZŠ Šafárika, Prievidza)
  Pridaný: 30.04.2010 20:58
  Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný
   Organizácia školského roka 2010/11 Nový školský rok 2010/11 sa začne 1. septembra 2010, jeho slávnostné otvorenie sa uskutoční vo štvrtok 2. septembra 2010. Vyučovanie podľa rozvrhu sa začne v piatok 3. septembra 2010 a v prvom polroku posledným vyučovacím dňom bude piatok 28. januára 2011. Školské vyučovanie v druhom polroku sa po polročných prázdninách začne v utorok 1. februára 2011 a skončí vo štvrtok 30. júna 2011. Vyplýva to zo schválených Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2010/11. Prehľad termínov prázdnin
  Práve zverejnili na webe MŠ SR Organizáciu školského roka 2010/11 a Prehľad termínov prázdnin. Myslím, že sa to všetk...
   
  Predmet: Triednictvo
  Ročník: 0. ročník ZŠ, 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
  Autor: Jana Homolová (ZŠ Šafárika, Prievidza)
  Pridaný: 23.06.2010 12:18
  Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný
   Tvorivé písanie- časovo tematický plán
  Časovotematický plán a učebné osnovy pre predmet TVORIVÉ PÍSANIE - v rámci školského vzdelávacieho programu .Podporný...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 2. ročník ZŠ
  Autor: Jana Homolová (ZŠ Šafárika, Prievidza)
  Pridaný: 25.04.2010 18:27
  Komentáre v diskusii: 2 neprečítané
   Medzinárodný deň detí
  Pracovný list pre deti pri príležitosti MDD, matematická tajnička / Medzinárodný deň detí /. Po vylúštení si môžu vyf...
   
  Predmet: Etická výchova, Matematika, Výchova umením
  Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
  Autor: Jana Homolová (ZŠ Šafárika, Prievidza)
  Pridaný: 01.06.2010 19:09
  Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných
   Objem a meranie objemu
   
  Predmet: Prírodoveda
  Ročník: 3. ročník ZŠ
  Autor: Jana Homolová (ZŠ s MŠ Zuberec)
  Pridaný: 26.10.2014 21:25
  Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných
   Písomka : Písomné sčítanie a odčítanie
  Písomka z matematiky zameraná na písomné sčítanie a odčítanie do 100 bez prechodu cez základ. Príklady + - , sl...
   
  Predmet: Matematika
  Ročník: 2. ročník ZŠ
  Autor: Jana Homolová (ZŠ Šafárika, Prievidza)
  Pridaný: 26.04.2010 16:09
  Komentáre v diskusii: 3 neprečítané