Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Jana Knotekov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 132


 
exe Choroba a úraz
 Zdravie a choroba, triedenie pojmov s kontrolou, 2. roč.
Predmet: Prírodoveda, Vlastiveda
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Jana Knoteková (ZŠ Gejzu Dusíka, Mierová, Galanta)
Pridaný: 10.03.2011 18:47
Komentáre v diskusii: 9 neprečítaných

 
exe Porovnávanie do 5
 Správne priraď znaky <>=.čísla sú zapísané bodkami.
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Jana Knoteková (ZŠ Gejzu Dusíka, Mierová, Galanta)
Pridaný: 28.09.2011 21:19
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
doc Zhrnutie učiva po prechode cez základ
 Môže sa použiť ako test z opakovania.
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Jana Knoteková (ZŠ Gejzu Dusíka, Mierová, Galanta)
Pridaný: 08.02.2011 21:44
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
ppt Tvrdé spoluhlásky d, t, n, l
 Upevnenie vedomostí o tvrdých spoluhláskach d, t, n, l.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Jana Knoteková (ZŠ Gejzu Dusíka, Mierová, Galanta)
Pridaný: 01.02.2011 14:06
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
exe Priraď správne členov rodiny, 2. roč. Prírodoveda
 Rodina, pomenovanie členov rodiny.
Predmet: Prírodoveda
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Jana Knoteková (ZŠ Gejzu Dusíka, Mierová, Galanta)
Pridaný: 04.02.2011 20:47
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
htm Sčítanie a odčítanie dvojciferných čísel bez prechodu.
 Počítanie s kontrolou.
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Jana Knoteková (ZŠ Gejzu Dusíka, Mierová, Galanta)
Pridaný: 06.02.2011 20:56
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
ppt prezentácia na odčítanie jednotiek bez prechodu
 Odčítanie jednociferného čísla od dvojciferného bez prechodu cez základ, 2.roč.
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Jana Knoteková (ZŠ Gejzu Dusíka, Mierová, Galanta)
Pridaný: 14.03.2011 23:55
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
htm Sčítanie na čas, 2. ročníkdo 20 s prechodom
 Sčítanie do 20 s prechodom.
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Jana Knoteková (ZŠ Gejzu Dusíka, Mierová, Galanta)
Pridaný: 02.02.2011 20:08
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
ppt sčítanie , odčítanie do 6
 porovnávanie s číselnou osou, na ktorej treba kliknúť výsledok
Predmet: Matematika
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Jana Knoteková (ZŠ Gejzu Dusíka, Mierová, Galanta)
Pridaný: 17.10.2013 20:32
Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných

 
exe tvrdé h, ch, k, g
 tvdré spoluhlásky: h, ch, k, g
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Jana Knoteková (ZŠ Gejzu Dusíka, Mierová, Galanta)
Pridaný: 03.02.2013 12:41
Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných