Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Marcela Mosn��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 9


 
doc svetové náboženstvá
 Stručný prehľad svetových náboženstiev v tabuľke s údajmi: veriaci, chrám, boh, svätá kniha, symbol.
Predmet: Dejepis, Občianska náuka, Všeobecné
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Marcela Mosná (ZŠ Štúrova, Myjava)
Pridaný: 16.05.2010 16:24
Komentáre v diskusii: 0

 
ppt Americká revolúcia a Sever proti Juhu
 pomôcka na vysvetlenie nového učiva
Predmet: Dejepis, Všeobecné
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Marcela Mosná (ZŠ Štúrova, Myjava)
Pridaný: 31.10.2011 23:01
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx Abeceda
 Abeceda s fonetickým prepisom v azbuke
Predmet: Slovenčina ako cudzí jazyk
Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Marcela Mosná (ZŠ Štúrova, Myjava)
Pridaný: 05.04.2022 17:39
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
pptx Slovesný vid a časovanie slovies
 Nedokonavý a dokonavý vid slovies vo všetkých spôsoboch a časoch
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Marcela Mosná (ZŠ Štúrova, Myjava)
Pridaný: 07.02.2019 20:14
Komentáre v diskusii: 0

 
doc Zvuková stránka jazyka
 Opakovanie zvukovej stránky jazyka pre 9. ročník.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Marcela Mosná (ZŠ Štúrova, Myjava)
Pridaný: 02.11.2014 19:23
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
doc podstatné mená
 Podstatné mená muž. rodu na -r, -l, pomnožné PM
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Marcela Mosná (ZŠ Štúrova, Myjava)
Pridaný: 27.01.2015 21:54
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
pptx SJ5 Jedno- a viacvýznamové slová
 Vysvetlenie učiva a odlíšenie viacvýznamových slov od homoným.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Marcela Mosná (ZŠ Štúrova, Myjava)
Pridaný: 26.05.2020 13:57
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx Zvieratá v pomenovaniach
 Pomenovania mláďat, samíc, samcov, druhu mias, zvieracie pomenovania v prirovnaniach a rozprávkach, pracovný list
Predmet: Slovenčina ako cudzí jazyk
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Marcela Mosná (ZŠ Štúrova, Myjava)
Pridaný: 05.04.2022 17:46
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Neologizmy
 Príklady neologizmov v súčasnej slovenčine, anglicizmy a slová, ktoré neuvádza KSSJ.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Marcela Mosná (ZŠ Štúrova, Myjava)
Pridaný: 05.04.2022 18:05
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný